Общински съвет Стара Загора се събира на извънредно заседание утре

860

На 1 юни от 9:00 часа в зала „П. Р. Славейков“ на Община Стара Загора ще се проведе извънредно заседание на Общинския съвет. Дневният ред на сесията включва три предложения. Едно от тях е даване на съгласие за участие на Община Стара Загора като партньор по проект „Напреднали кръгови решения за текстилните отпадъци в европейски общини“, чрез финансиране по Програма „Интеррег Европа 2021 – 2027“.

Проектът е свързан с проучване и прилагане на нови практики при управлението на отпадъци от текстил, както и повишаване капацитета на местните общности и общини в усилията им за прилагане на изискванията, регламентирани от съответните директиви на ЕС.

По втората точка съветниците трябва да определят представител на Община Стара Загора в редовното общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД, свикано за 29 юни (четвъртък) от 11:00 часа и определяне на становището на Общината по проектите за решения по дневния ред, свързани с приемането на финансовите отчети на дружеството, увеличаване на капитала му от страна на държавата, избор на одитор за 2023 г. и промяна в устава му.

Последното предложение в извънредната сесия на местния парламент е свързано с изменение на Решение No 2523 от заседанието на ОбС, проведено на 23 май във връзка с кандидатстването на Община Стара Загора за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС за изпълнение на пилотен проект за предотвратяване образуването на биоразградими битови отпадъци чрез въвеждане на фамилно компостиране за домакинствата.

(СН)