Общинска библиотека „Искра“ е с нов директор

152

След проведен конкурс за директор на Общинска библиотека „Искра“ – Казанлък, е избрана Теодора Георгиева. Тя е част от екипа на библиотеката от 1986 година, като през годините е заемала различни длъжности.

Теодора Георгиева е била общински съветник в Общински съвет Казанлък в мандат 2011 – 2015 година, била е и председател на Комисията по култура, вероизповедания и информационни средства.

Новият директор на общинската библиотека е завършила библиотечен и комуникационен мениджмънт във Великотърновския университет „Свети свети Кирил и Методий“.

Като основен приоритет в бъдещата си работа Теодора Георгиева отличава децата.

(СН)