Община Стара Загора участва в Европейската индустриална седмица

151

От днес до 25 февруари Община Стара Загора ще вземе участие в Европейската индустриална седмица за 2021 година. Темите на форума ще бъдат насочени върху ускорената зелена и цифрова трансформация на Стара Загора, както и върху променящата се глобална конкурентна среда в контекста след COVID-19.

Събитието ще се провежда в онлайн платформата Zoom и в него участие ще вземат кметът на община Стара Загора Живко Тодоров, Симеон Дянков – икономист, вицепремиер и министър на финансите в периода от 2009 – 2013, Лиляна Павлова – заместник-председател на Европейската инвестиционна банка, представители на Международния валутен фонд, Министерство на финансите, Фонд на фондовете, Министерство на енергетиката, Министерство на труда и социалната политика и др.

Дните на индустрията на ЕС са водещо ежегодно събитие в Европа, посветено на промишлеността и европейската икономика. Събитието включва широк кръг от партньори за обсъждане на индустриални предизвикателства в областта на промишлеността, като през последните години Европейската комисия организира Дните на индустрията на ЕС като възможност за заинтересовани страни, граждани и бизнес да се включат в този диалог, за да се гарантира, че политиката на европейско, национално, регионално и местно ниво ще отразява всички интереси и ще създаде условия на европейската индустрия да осигури работни места, растеж и иновации в Европа.

(СН)