Община Павел баня обяви конкурс на името на Стефан Фурнаджиев

400
Стефан Фурнаджиев

И тази година кметът на Община Павел баня обяви конкурс за поезия и проза и такъв на името на поета Стефан Фурнаджиев. Двата конкурса „вървят ръка за ръка“, като идеята е да се даде възможно повече пишещи да представят творбите си.

Конкурсът на името на Стефан Фурнаджиев съпътства едноименната литературна награда и е за авторите на община Павел баня за лирика, есе, разказ. Той е анонимен. Творбите в три екземпляра трябва да се представят в Деловодството на Община Павел баня до 02.10.2023 г. (включително) в голям плик на адрес: Павел баня 6155, бул. „Освобождение“ No 15, Община Павел баня – Деловодство, за Общинския литературен конкурс „Стефан Фурнаджиев“, като вътре в малък запечатан плик се поставят имената на автора и адрес за връзка. Специално сформирана за целта комисия ще оценява творбите, като след приключване дейността на комисията участниците ще бъдат уведомени за резултатите.

За награда на името на поета Стефан Фурнаджиев могат да участват поети и писатели от цялата страна с поезия и/или проза. Наградата се присъжда от Община Павел баня по време на честване на годишнина от рождението на Стефан Фурнаджиев за принос в българската художествена словесност.

Наградата се присъжда за публикувана книга през предходната година (2022 г.) или за цялостно творчество.

Предложение за наградата могат да правят културни институции, творчески сдружения и организации, специализирани издания за художествена литература, както и поканени от Общината за целта физически и юридически лица – в срок до 02.10.2023 година.

Носителят на наградата получава грамота и парична сума в размер на 1000 лв., осигурена от бюджета на Община Павел баня.

Предложенията за наградата се подават в Деловодството на Община Павел баня до 02.10.2023 г. (вкл.) по утвърден формуляр и приложения за кандидатстване на адрес: Павел баня 6155, бул. „Освобождение“ No 15, Община Павел баня – Деловодство, за Литературната награда „Стефан Фурнаджиев“.

Формуляра можете да изтеглите от сайта на Община Павел баня. Допълнителна информация може да бъде получена на тел.: 04361/3260, или e-mail: mayor@pavelbanya.bg.

(СН)