Община Казанлък представи в Рим концепция за развитие на устойчив туризъм

102
Арх. Дора Иванова по време на участието си в международния форум в Рим, Италия

Опазването и социализацията на паметника на връх Бузлуджа беше във фокуса на вниманието на международната общност

Представители на Община Казанлък участват на Конференция на партньорството „Култура и културно наследство“ по програма „Градски дневен ред“ към Европейския съюз, която се провежда в понеделник и вторник тази седмица в италианската столица Рим.

Пред специализираната аудитория бе представена Концепция за развитие на устойчив туризъм в Община Казанлък за периода 2022 – 2027 година. На международната конференция основателят и управител на Фондация „Бузлуджа“ арх. Дора Иванова представи заложените мерки относно опазването и социализацията на монумента на връх Бузлуджа. На форума паметникът бе разглеждан като важен ресурс за обособяване на община Казанлък като водеща дестинация за културен туризъм. Атрактивният исторически монумент е ярък пример за „дисонантно наследство“ – неразбрано културно-историческо наследство. Противоречивото наследство е идентифицирано на европейско ниво като важен ресурс за устойчивото развитие на градовете, а проектът за опазване на паметника Бузлуджа бе в основата и за сформиране на международната експертна работна група.

Казанлък е четвъртата българска община, която стана партньор на „Градски дневен ред“ преди две години, единствен представител за страната в сферата на културното наследство. Градският форум (Urban agenda) е основен инструмент на Европейския съюз за бъдещото развитие на европейските градове като главен двигател на растежа във всички сфери на живота. Целта на всички участници е разработването и прилагането на конкретни действия за успешно справяне с предизвикателствата на градовете и допринасянето им за устойчив растеж. Като част от тези действия Община Казанлък разработи Концепция за развитие на устойчив туризъм, която да допринесе за съхраняване и развитие на културното наследство и да осигури устойчива конкурентоспособност на региона в следващите 5 години като туристическа дестинация.

(СН)