Община Казанлък получи финансиране за изграждане на 10 социални жилища

64

На 30 юни Община Казанлък подписа договор за проект „Изграждане на социални жилища“, по който ще бъдат изградени общо 10 броя социални жилища за социално слаби хора.

Къщичките, които ще осигурят нормални условия на живот на хора в неравностойно положение, в това число и от малцинствата, ще се строят в 4 общински имота на територията на град Казанлък. На ул. „Петьо Ганин“ No 2, No 5 и No 7 ще бъдат построени три еднакви двуетажни двуфамилни жилищни къщи и на ул. „Козлодуй“ No 10 – две еднакви двуетажни двуфамилни жилищни къщи.

Към бъдещите потребители ще бъдат поставени условия за включване в образователния процес, заетост, здравеопазване и други.

Договорът, който подписа Община Казанлък с управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 в Министерство на регионалното развитие и благоустройството, е за 100% безвъзмездна финансова помощ в размер на 1 288 120 лв. Срокът за изпълнение на всички дейности е 24 месеца, считано от 30 юни. На следващ етап на проекта предстои работа с целевите групи, които ще имат право на настаняване в новоизградените социални жилища.

(СН)