ОбС Стара Загора ще решава закупуването на частни улици

630
Председателят на ОбС Стара Загора Мария Динева

73 точки ще разгледат на предстоящата в четвъртък редовна сесия общинските съветници на Стара Загора. Сред предложенията е и изкупуване на частни улици в квартал „Индустриален“, чийто собственик е ЗСК „Инфраструктура“ ЕООД. Частното дружество предлага закупуването на два имота за общата сума от над 72 хил. лв. Срещу това Общината ще придобие собственост върху поземлен имот с площ от 5999 кв. м и друг с площ от 588 кв. м. Председателят на Общинския съвет Мария Динева съобщи, че старейшините трябва да гласуват по два варианта. В първия да отхвърлят закупуването на частните улици, а при втория – за реализиране на сделката, като бъде допълнена Годишната програма за управление и разпореждане с имоти на Общината. Динева подчерта, че сред групите в местния парламент липсва единодушие по точката. „Нашите притеснения са свързани с това, че ако веднъж платим на собственик на частни улици, то ще трябва да го правим и на други“, заяви Мария Динева. Тя коментира също, че в годините се е наложила практиката собствениците на подобни улици да ги даряват. Близо 110 подобни инфраструктурни обекта са били предоставени в полза на Община Стара Загора от частници.

Сред дискутираните точки за предстоящата сесия е и тази на общинския съветник от „Истината за Стара Загора“ Янко Янков, който предлага създаването на Постоянна комисия по политика за управление на общинските дружества. За втори път местният парламент трябва да разгледа решение за такава комисия. Предишният опит на Янков обаче не срещна подкрепа в зала. С променени мотиви и ново име той отново входира своето предложение. По думите на Мария Динева този път нагласите сред политическите сили са за приемане на предложението. Тя изрази съображения, че подобна комисия ще дублира дейността на вече съществуващи.

Предстои Общинският съвет да приеме и окончателния вариант на Правилника за условията и реда за предоставяне на финансова подкрепа за новородено или осиновено дете на територията на община Стара Загора. Между първо и второ четене не са постъпили предложения за изменения и допълнения на документа. Съветниците ще разгледат и Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, който засяга реда за гласуване на постъпилите предложения. Вносител е председателят на местния парламент Мария Динева. Тя аргументира своята инициатива с желанието за по-добро осъществяване на работата на Общинския съвет. Срещу промяната се обявява председателят на правната комисия Стефан Анков, уточни Динева.

На сесията ще бъдат разгледани и Наредбата за реда и условията за пътуване с обществен градски и междуселищен транспорт по основни автобусни и тролейбусни линии на територията на община Стара Загора, както и тази за прием на учениците в първи клас в общинските училища. Местният парламент трябва да гласува и даване на съгласие за безвъзмездно съвместно ползване на четвъртия етаж от сградата на „Мересев“ на два спортни клуба по муай-тай и карате.

Живко ИВАНОВ