Областно ръководство на ПП АБВ – Стара Загора: Обществото не трябва да заплати високата социална цена на предвидените от МС в оставка мерки

395
Заседанието на Областното ръководство на партия АБВ в Стара Загора

От Областното ръководство на партия АБВ – Стара Загора, разпространиха информация за изключително тревожни намерения, подготвени от настоящото правителство в оставка, касаещи социалната сигурност на много от гражданите в Старозагорска област, заети в сферата на енергетиката.

След проведено заседание на областната структура на АБВ, на което е участвал и председателят на партията Румен Петков, от АБВ разпространиха позиция, която публикуваме дословно:

Длъжни сме да споделим с нашите съграждани тези тревоги, каквато е и системната, и последователна практика на ПП АБВ от създаването й преди 8 години до настоящия момент.

Става дума за следното:

Като основна причина за необходимостта от продължаване на работата на правителството в оставка и парламента се сочи необходимостта от срочното приемане на 22 нормативни акта, включени като условие за плащания по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Тези иначе добри намерения съдържат в себе си и планирани промени, които рязко и категорично ще доведат до закриване на сектори и повишаване цените на ползваната от домакинствата ел. енергия.

Това е така, защото в предвидения Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката се предвижда:

„Реформа на балансиращия пазар на електроенергия най-късно до 31 декември 2022 г., което включва либерализация на пазара на дребно на електроенергия най-късно до 31 декември 2025 г., като се осигурява постепенно пълно дерегулиране на цените на дребно за домакинствата, успоредно с пълната възможност за смяна на доставчика. Постепенно премахване на регулираните цени за битови клиенти, което да се извърши на два последователни етапа през 2023 г. и 2025 г.“ Тази промяна следва да бъде внесена от Министерството на енергетиката в НС през третото тримесечие на настоящата 2022 г., т.е. до края на месец септември 2022 г. Планираната промяна ще доведе до липса на регулация и цена за битовите потребители, равна на цената на промишлените и търговски потребители, т.е. в пъти по-висока! Неслучайно и съвсем основателно от началото на тази година фирми и търговски дружество молят и настояват за компенсации за високите цени на ел. енергия заради угрозата от фалити и закриване на производства. На кого и как ще се молят обикновените хора, пенсионери и домакинства, за да оцеляват, като се има предвид и повсеместното покачване на цените заради скъпата ел. енергия?

На следващо място – изключително тревожен за нашата област въпрос, свързан с работата на въглищните централи в Маришкия басейн.

В предвидените промени на така наречената Пътна карта за неутралност по отношение на климата е предвидено:

„Народното събрание приема резолюция, с която одобрява Пътна карта за постигане на неутралност по отношение на климата въз основа на доклада и препоръките, представени от правителството. В резолюцията се определя крайна дата за постепенното преустановяване на използването на каменни въглища, както е посочено в един от сценариите, разработени от Комисията за енергиен преход.“ Срок за внасяне на предложението – отново третото тримесечие на 2022 г., т.е. до края на септември 2022 г.

Намерението в този му вид означава закриване на въглищните централи в цялата страна, независимо от тяхната собственост. И това на фона на прогресиращата криза в ЕС, довела да заявени от Германия и Австрия намерения за възобновяване на въгледобива и работата на ТЕЦ.

А само преди няколко месеца – на 13.09.2021 г., на срещата си със синдикатите в „Мини Марица-изток“ тогавашният министър на икономиката и сегашен премиер в оставка Кирил Петков и придружаващият го министър на финансите Асен Василев се включиха в подписка за запазване на въглищния комплекс и работните места.

Ето и още факти като аргументи за несъстоятелността на тези намерения в частност и изобщо на тъй наречената „Зелена сделка“ – за последните 15 години в световен мащаб за възобновяеми енергийни източници са инвестирани 10 трилиона щатски долара, а те са произвели едва 1.8% от електрическата енергия в света! В Германия за последните 8 години инвестициите за ВЕИ са 250 милиарда евро, но 80% от ползваната ел. енергия идва от ТЕЦ, които сега отново ще възобновяват своята дейност.

От поне десетилетие активисти, политици и лобисти убеждават света, че трябва и можем да минем без фосилни горива (вкл. без ядрена енергия). Огромни финансови потоци се прехвърлиха от тях към ВЕИ. Очевидно обаче голямата промяна не се случва – потреблението на нефт, газ и въглища не намалява.

Непоследователността и двойните стандарти на Петков и Василев са техен утвърден стил, но в днешните условия посочените намерения са с изключително тежка социална цена, която ще следва да заплатим от джоба си всички ние.

Обръщаме се към всички граждани на Старозагорска област, независимо от техните политически предпочитания, към другите политически партии, обществени организации, синдикати и структури – следва ли да приемаме безучастно тези тревожни тенденции, с което да поемем със скромния си собствен и семеен бюджет и да се лишим от хиляди работни места, съмнителните политически амбиции на провалени политически дейци и техните спорни идеи? И да не забравяме, защото късата политическа памет е гаранция за нов грешен избор.