НТС отличи Андон Андонов за принос в развитието на „Мини Марица-изток“ ЕАД

1599
. Инж. Веселин Василев, председателят на НТС - Стара Загора, Владимир Заманов и изп. директор на "Мини Марица-изток" ЕАД Андон Андонов

Веселин Василев е инженер на годината за принос в област „Електротехника“

Годишната награда в областта на минното дело и геологията на Научно-техническия съюз (НТС) в Стара Загора за 2019 г. получи изпълнителният директор на „Мини Марица-изток“ ЕАД Андон Андонов. Отличието е за принос в развитието на дружеството: „Работа, изцяло насочена към съществуването и развитието на „Мини Марица-изток“ ЕАД, в защита на българската енергетика и въгледобив като ключов отрасъл за националната икономика и сигурност“.

Председателят на Съвета на директорите на „Мини Марица-изток“ ЕАД Николай Диков поздрави Андон Андонов от името на мениджърския екип: „За мен е огромна чест да връча тази заслужена награда. Аз имам ангажименти в различни поприща, но рядко се среща толкова отдаден човек, приел работата си като кауза. И няма да е нескромно да се отбележат успехите, които са постигнати при г-н Андонов като изпълнителен директор на „Мини Марица-изток“ ЕАД – изграждане на нови багери, булдозери, ленти, инструменти, пробовземащи системи и прочие“, подчерта Диков.

Андон Андонов с председателя на Съвета на директорите на „Мини Марица-изток“ ЕАД Николай Диков

Андон Андонов благодари за признанието и изрази надежда мините да работят още 50 години заедно с топлоцентралите.

Веселин Василев е избран за инженер на годината за принос в област „Електротехника“. Той е главен инженер „Електрообзавеждане“ в отдел „Електрооборудване“ на управлението на въгледобивното дружество. Наградата му бе присъдена за разработката и приложението на темата „Компенсиране на реактивната мощност на тежкото промишлено минно оборудване на „Мини Марица-изток“ ЕАД“.

За двадесет и четвърта поредна година председателят на НТС в Стара Загора Владимир Заманов връчи традиционните призове на 6 декември.

Като народен представител в 42-то Народно събрание Андон Андонов бе член на комисията по „Енергетика“, подкомисията за наблюдение дейността на ДКЕВР и комисията по „Вероизповеданията и парламентарната етика“. Член е на УС на Българската минно-геоложка камара, член на УС на „Научно-техническите съюзи на енергетиците“ – София, почетен член на УС на Съюза на учените – Стара Загора, и член на Изпълнителния комитет на EURACOAL. Отличен е със „Златна значка“ на ФНТС от Федерацията на НТС на енергетиците през 2015 г., със Златен медал „Добри Желязков – фабрикаджията“ за значими постижения във внедряването на високи технологии и иновации през 2016 г. от ФНТС, със „Заслужил миньор“ на НТС по минно дело, геология и металургия през 2017 г. и Почетна грамота на Българската браншова камара на енергетиците със звание „Енергетик на годината“ за ползотворна и дългогодишна работа в областта на енергетиката, за постигнати високи производствено-икономически резултати и активна работа като член на ББКЕ.

За член на Съвета на директорите на „Мини Марица-изток“ ЕАД Андон Андонов е избран на 20.08.2014 г., а за изпълнителен директор – на 02.12.2014 година. От юли 2019 г. Андонов е назначен за председател на Съвета на директорите на „Български енергиен холдинг“ ЕАД.

Веселин Василев е роден на 22 април 1970 година в гр. Гълъбово. Завършва специалността „Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени предприятия“ в Технически университет – Габрово. Целият му трудов стаж, над 28 години, е свързан с въгледобивното дружество. Професионалната му биография започва през 1991 г., когато постъпва на работа като електрошлосер в рудник „Трояново-3“. През 2003 г. става енергетик в участък „Ремонт багери“, а през 2009 г. постъпва в отдел „Енергиен“ като ръководител сектор „Средно и ниско напрежение“, където работи до настоящия момент.

(СН)