НСИ набира преброители

73

В Старозагорска област ще бъдат назначени 1 393 души за предстоящото Преброяване `2021

До 30 октомври ще продължи набирането на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд, съобщиха от Националния статистически институт (НСИ). Кандидатите трябва да подадат заявление по образец в общината, в която искат да бъдат наети. Документите за кандидатстване ще може да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване `2021 (линк към документите) и в сайтовете на общините.

При предстоящото преброяване ще бъдат ангажирани над 23 000 преброители и около 6 000 контрольори, които ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.

В област Стара Загора ще бъдат назначени общо 1 393 контрольори, преброители и резерви по общини, както следва:

община Братя Даскалови – 61; община Гурково – 27; община Гълъбово – 68; община Казанлък – 302; община Мъглиж – 51; община Николаево – 24; община Опан – 23; община Павел баня – 64; община Раднево – 80; община Стара Загора – 606; община Чирпан – 87.

Най-подходящи са хора, които имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания, практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Изискването към тях е да бъдат комуникативни. Преброителите ще бъдат с „работно време“ от 8:00 до 20:00 часа, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.

Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради, уточняват от НСИ.

(СН)