Новоизбраният декан на Педагогическия факултет към ТрУ – Стара Загора, проф. Таня Борисова: Основният ни приоритет са студентите

196
Проф. Таня Борисова

– Проф. Борисова, бяхте избрана за декан на Педагогическия факултет на Тракийския университет. С каква амбиция влизате в това предизвикателство?

– Преди всичко влизам с чувство на много сериозна отговорност, която се базира на административния ми опит. Наред с това имам огромното желание Педагогическият факултет да изпълни всички големи надежди и амбиции на новото ректорско ръководство. Ние имаме извоювани позиции и това не бива да се забравя. Педагогическият факултет е на втората позиция през последните 4 години в рейтинговата класация на педагогическите отдели в отделните вузове. Пред нас е единствено СУ „Св. Климент Охридски“. Ето защо стремежът да отстояваме тази висока оценка е огромен. В тази връзка бих повторила думите на новоизбрания ректор на Тракийския университет. Той обяви, че посоката е само напред и с поглед към бъдещето. Надявам се, че през следващите години ще успеем да настигнем нашите колеги в столицата, но за това е нужна много целенасочена работа.

– Кои са приоритетите, които стоят на дневен ред пред Вас като декан. В каква посока ще бъдат Вашите първи управленски решения?

– Първият ни основен приоритет това са студентите. Ще наблегнем на реклама на факултета и вярвам, че ще продължим със запълването на броя места държавна поръчка в структурата. Второто ни предизвикателство е свързано с предстоящата акредитация на професионално направление „Педагогика“ и ние чакаме този процес с една увереност, че сме напълно изрядни и покриваме всички високи изисквания. Това са непосредствените ни задачи. Те са решими, защото имаме един изключителен колектив, който ни дава възможност още по-уверено да вървим напред.

– Влизате в ролята си на декан от позицията на заместник и то в два поредни мандата. Опитът ли е онова, на което ще разчитате?

– В нашия край имаме една мъдрост, която гласи, че старите знаят, но не могат, а младите могат, но не знаят. Този опит, който имам зад себе си, е преди всичко организационен и леко рутинен. За това ще се доверя на студентите и техните качества. Не може да си представите колко убедено и с каква амбиция гледат те към бъдещето. Това ми дава увереност, че можем да успеем заедно. Университетът е общност на духа и той не може да съществува без своите студенти. Аз разчитам изцяло на тяхната подкрепа и смятам да вървя в тази посока, която те посочат. Редно е да отдадем, естествено, и значимото на преподавателите. Академичният състав е знаещ и можещ. Ние имаме достатъчно доценти, които чакат да станат професори, и достатъчно асистенти, които са амбицирани да вървят нагоре. Единственият ни проблем е, че учителските заплати вече са много по-високи от асистентските и трудно попълваме техния състав. Трябва държавна политика в тази сфера. Затова разчитаме много на експанзивността на ректора и на неговата енергия.

– Много са предизвикателствата пред учителската професия. Как се справяте Вие с тях?

– В основата на всичко стои практическото обучение, което е широко застъпено при нас. Студентите ни се обучават 7 семестъра, а в 8-ия водят практическа подготовка в детските градини, в училищата и социалните институции. Много често се случва така, че те показват страхотни умения, което кара директорите да им предложат трудови договори. Реализацията на нашите педагози е над 82%. Това е една добра успеваемост.

– Какво си пожелавате за идната 2020 г.?

– Преди всичко искам да пожелая здраве, късмет и просперитет на цялата страна, на всички учебни заведения на всеки един от нас.

Интервюто подготви:
Живко ИВАНОВ