Нова технология за улавяне и утилизация на СО2 дава надежда за комплекса „Марица изток“

1477
Участниците в брифинга, по време на който беше представена иновативната технология на старозагорския учен - проф. Жеко Ганев

Възможността да залегне в Плана за възстановяване, призоваха синдикатите и кметът на Стара Загора

Улавяне на въглеродните емисии, получени при изгарянето на лигнитни въглища от Маришкия басейн, и тяхната утилизация е новата научна разработка, която предстои да бъде внедрена пилотно в ТЕЦ „Марица изток 2“. Технологията на практика превръща вредните емисии, отделяни в атмосферата, в метан. Така научната разработка дава предпоставка за запазване на въглищните мощности в комплекса „Марица изток“ при спазване на високите екологични изисквания, наложени от Брюксел чрез т.нар. „Зелената сделка“.

Технологията бе представена днес в Община Стара Загора съвместно от нейния откривател проф. Жеко Ганев, кмета на града Живко Тодоров, президента на КНСБ Пламен Димитров, както и синдикални лидери от комплекса. По думите на проф. Ганев откритието дава възможност за фактическо премахване на вредния отпечатък върху природата, каквато е основната цел на енергийната трансформация, заложена от ЕС в следващите години. Проф. Ганев разкри, че в процеса на улавяне и преработка на СО2 емисии, за което ще бъде използван водород, те ще бъдат преобразувани в метан. Той на свой ред ще бъде изгарян допълнително в турбините на въглищните централи, от който също ще се произвежда ток. Според проф. Ганев цената на ел. енергията, добита чрез иновативната технология, която няма световен аналог, ще бъде конкурентна на атомната енергия.

Технологията ще бъде приложена пилотно в държавния ТЕЦ „Марица изток 2“, за което вече са водени разговори с ръководството на дружеството и Българския енергиен холдинг. Първоначалната инвестиция за внедряване на разработката, тоест изграждането на т.нар. пилотна инсталация, ще струва около 10 млн. лв. Тя ще функционира в мащаб 1 към 20. Ако ефективността й бъде доказана на практика, тя трябва да бъде внедрена поетапно във всички осем блока на топлоцентралата. Изчисленията сочат, че за да заработи в един от блоковете, ще е нужна инвестиция от порядъка на 95 – 105 млн. лв. „Ние използваме различна технология, която няма аналог. В последните месеци с помощта на Българо-американската банка технологията доби окончателен вид. Работата ни към момента по тази разработка показва цели 97% оползотворяване на въглеродните емисии. Целта е да интегрираме поетапно тази система в досега действащата технология по изгаряне на въглища, която имаме в топлоцентралите от Маришкия басейн. Това трябва да стане, без да променяме нещо по установения процес на производството на електроенергия като същевременно тецове с нулев въглероден отпечатък“, подчерта проф. Жеко Ганев. По думите на специалиста, за да бъде внедрено в работна фаза откритието в ТЕЦ „Марица изток 2“, ще са необходими около 15 месеца.

„Искаме да насочим вниманието на правителството, което и да е то, към тази технология“, заяви при представянето на разработката кметът на Стара Загора Живко Тодоров. Той подчерта, че в интерес на страната и региона е мините и тецовете в комплекса да продължат да функционират възможно най-дълго. От своя страна президентът на КНСБ Пламен Димитров коментира, че в следващите дни ще работят активно за включването на технологията на проф. Ганев в Плана за възстановяване и устойчивост на България, където има реална възможност за получаване на инвестиции за реализиране на проекта.

По думите на Пламен Димитров в последния коригиран вариант на Националния план за възстановяване и устойчивост, дело на служебното правителство, не е включено внесеното през април т.г. предложение, разработено от учени на Минно-геоложкия университет и Техническия университет – София, за улавяне и съхранение на СО2. Предложение, което се очертаваше като единствения възможен вариант да бъде съхранено производството на ел. енергия от въглища в „Марица изток“ според брюкселските разпоредби.

„Надявам се, че управляващите ще чуят подхода, който проф. Жеко Ганев е разработил. Той трябва да бъде развит като идеен проект, който да бъде включен в българския План за възстановяване и устойчивост“, заяви Пламен Димитров. Президентът на КНСБ настоя също комплексът да има предимство при разработването на проекти за индустриални зони, както да бъде водена активна политика по привличане на инвеститори.

Диян Дяков и Наско Митев от синдикалните организации на КНСБ в ТЕЦ „Марица изток 2“ и „Мини Марица-изток“, както и регионалният лидер на КТ „Подкрепа“ Михаил Михайлов бяха категорични, че подкрепят новата разработка на проф. Жеко Ганев. Те изразиха очакване технологията да бъде включена в новия доработен проект на Плана за възстановяване и устойчивост.

Живко ИВАНОВ