Нова техника за 5 млн. лв. заработи в старозагорска компания

262
Новата техника за близо 5 млн. лв. ще намали енергоемкостта на производството и ще даде възможност за по-голяма конкурентоспособност

Две нови високотехнологични машини на обща стойност близо 5 млн. лв. влязоха в действие в един от заводите на старозагорското „Металик“ АД, очакванията са те да допринесат за двукратно увеличение обема на произвежданата там продукция.

Машините са доставени в рамките на проект BG16RFOP002-3.002-0158-C01/01.08.2018 „Повишаване на енергийната ефективност в „Металик“ АД“, който е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият бюджет на проекта възлиза на 4 938 900 лв., като безвъзмездното съфинансиране от страна на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ е в размер на 2 469 450 лв., останалите са от собствените приходи на дружеството.

Едната от високотехнологичните придобивки е плазморезна машина с пробивна глава за отвори и резби. Новото оборудване е последно поколение металообработваща машина, високо технологична и с много по-висока производителност. Предназначението й е за обработката и производството на заготовки и детайли в областта на машиностроенето и металните конструкции.

Другата е 5-осна хоризонтално-вертикална машина. Новият център е високотехнологичен и с много по-висока производителност. Той е със силно оптимизирана технология и е предназначен за обработката и производството на широка гама от изделия. Широкият диапазон на ходовете по трите линейни оси позволява изработка на едрогабаритни корпусни детайли със сложна геометрия.

Новите машини вече се използват за изпълнението на договор с голяма немска компания за производство на различни видове кранове.

С внедряването на новите машини общият обем на произведената продукция на „Металик“ АД ще се увеличи с 12 280 тона годишно: от 3 520 тона/ годишно на 15 800 тона/ годишно.

В резултат на изпълнението на проекта „Металик“ АД вече е в състояние да произвежда и предлага качествени продукти на сравнително ниски пазарни цени, което повишава значително конкурентоспособността на предприятието, коментираха от мениджмънта на компанията.

Христо ХРИСТОВ