Нова по-висока такса „Битови отпадъци“ прие Общинският съвет на Казанлък

283
Заседанието на ОбС Казанлък

В Бюджет 2020 г. са удвоени средствата за подпомагане на младите семейства

За разлика от старозагорските старейшини Общински съвет Казанлък вчера прие решение да бъде увеличена такса „Битови отпадъци“ в Бюджет 2020 г. Таксата за Казанлък става 4 промила, а за населените места – 6 промила. Промяната ще позволи събраните средства да покрият плащането на отчисленията към МОСВ за тон депониран отпадък, които от догодина са драстично увеличени. Тези отчисления са най-голямото перо в план-сметката на Общинското предприятие „Комунални дейности и поддръжка на инфраструктурата“ и възлиза на 1.425 млн. лв. Част от събраните средства с новия налог ще подпомогнат нуждите на Общинското предприятие от обновяване на техниката, повишаване на качеството на извършваните услуги по чистота, провеждане на информационни кампании за разделно събиране на боклука и сепарирането му, за да се намали количеството депониран отпадък, а от там – и заплащаните отчисления.

Общо решение на разширено заседание на Председателския съвет на Общинския съвет през декември, с представители на всички политически групи, гласи, че „разходите на предприятието трябва да бъдат колкото приходите“, а не както досега Общината да покрива от бюджета дефицита, който се очертава в размер на около 1.5 млн. лв. за 2020 г.

Това е първата промяна в община Казанлък в размера на такса „Битови отпадъци“ от 2012 г. насам. На фона на други общини увеличението е сред минималните, въпреки че през годините разходите на предприятието по чистота са нараснали от 2 297 820 лв. до 5 960 296 лв.

Решението на общинските съветници за повишението на налога за смет ще направи и по-безболезнено задължителното за цялата страна поетапно увеличение на отчисленията към МОСВ в следващите 3 години.

На заседанието си вчера общинските съветници на Казанлък подкрепиха и три социални предложения на кмета Галина Стоянова за Бюджет 2020 г. за подпомагане на младите семейства и стимулиране на отговорното родителство.

Според гласуваните решения за всяко новородено дете семейството ще получава едногодишна финансова помощ под формата на ваучер на стойност от 500 лв., които ще бъдат за закупуване на памперси и храна. „С ваучера ще бъдем сигурни, че е закупено най-необходимото. Сумата е резултат от възможността на приходната част“, уточни Галина Стоянова. Грижата е насочена към отговорните родители, тъй като в процедурата се предвиждат редица изисквания, които кандидатите трябва да покриват: поне единият да е регистриран по постоянен адрес за поне последните 3 години, и двамата родители да са пълнолетни, здравноосигурени, със средно образование, да се осигуряват и да не получават социални помощи. Ако семейството има повече от едно дете, другите трябва да посещават детска градина или училище, както и да са имунизирани по Националния имунизационен календар. Кандидатстването за еднократната финансова помощ ще може да се извършва през цялата година.

Другата помощ за младите семейства е намаляване с 50% цената на купона за храноден на децата от 10-месечна до 3-годишна възраст в Детска млечна кухня. От 1 януари купонът ще струва 50 стотинки.

Третото социално решение е за увеличаване с 50% стойността на един храноден на децата в детските ясли и градини за сметка на Общинския бюджет, за да се гарантира за децата от 3 до 7 години още по-качествено, разнообразно и здравословно меню.

Новите мерки на кмета Галина Стоянова, подкрепени от старейшините, са за реализирането на по-социална политика в третия й мандат. Те целят поощряване на раждаемостта, задържане на младите хора в училище до получаване на средно образование, запазване на образованите млади семейства в община Казанлък, както и привличането на нови.

(СН)