Николай Николов: Бюджетът за 2021 г. на Стара Загора запазва темповете на развитие дори в условията на пандемия

345
Николай Николов

Общинският съветник от ГЕРБ и председател на Комисията по финанси и бюджет призова колегите си от другите групи за подкрепа

– Г-н Николов, проектобюджетът на Община Стара Загора възлиза на 180 млн. лева. Това е финансовата рамка, която премина и през обществено обсъждане преди десетина дни. Как трябва да гледаме на този бюджет? Кризисен, балансиран, социален или предпазлив?

– Преди всичко представеният от общинска администрация бюджет трябва да бъде разглеждан като реален. Той на практика запазва балансираната бюджетна политика, която Общината води вече 10 години. Местното ръководство продължава с принципа за разходване на средствата, с които действително разполага като приходна част. Кризисната ситуация създаде напълно разбираемо проблеми в приходната част на бюджет 2020 г. За щастие високата събираемост от около 95%, в основата на която стоят усилията на местната администрация, помогнаха за по-доброто излизане от сложната ситуация. Мисля, че настоящият бюджет е реален, защото той ясно дефинира перспективите, които Общината ще продължи да реализира, както и проектите, които изпълнява. Градът ни трябва да затвърди мястото си на областен център, който привлича инвеститори и млади хора.

– Обикновено коментираме приоритетите, които всеки един бюджет съдържа в себе си. Кои са те в настоящата финансова рамка на Община Стара Загора за 2021 г.?

– Отново във фокуса попада образованието, като за изпълнението на този приоритет се отделят около 39%. Говорим за близо 70 млн. лв., в които попада увеличение на трудовото възнаграждение на педагогическия персонал с над 15%. Същевременно продължава работата и реализацията на проекти за подобряване на образователната инфраструктура. Многократно бе говорено за сградата на СУ „Васил Левски“ и СУ „Христо Ботев“. С тяхното изпълнение сградният фонд на учебните заведения в града ще бъде изцяло обновен. След това усилията ще бъдат насочени и към няколко градини и детски ясли. Искам да подчертая, че ще се изпълни един от приоритетите на кмета Живко Тодоров, а именно реконструкция и на дворните пространства на детските заведения. Когато говорим за приоритети, неминуемо трябва да споменем и здравеопазването и социалните дейности, които заемат сериозен процент. Тази година имаме една нова услуга. Става въпрос за асистентска подкрепа за хора с увреждания, в това число и деца. Тя е изцяло нова програма, която предстои да бъде реализирана през 2021 г. За никого не е тайна, че Община Стара Загора през годините е показала своята социална ангажираност чрез редица инициативи и проекти. Ще продължим с тези политики, за да могат нуждаещите се, особено в условията на пандемия, да се чувстват подсигурени.

– Няколко пъти споменахте пандемията от COVID-19. Какви мерки за подкрепа са предвидени от Община Стара Загора в настоящата година?

– Категорично има разписани мерки и стъпки за подкрепа на уязвимите групи. Нещо, което Общината стартира още в самото начало на пандемията. То ще продължи и през следващите месеци. Вече споменах някои социални услуги. Предвижда се също така да бъде дофинансиран градският транспорт. Ще бъде обърнато внимание на социалните домове и столовете за хранене. Продължава се с програмата за асистираната репродукция, която показва много добри резултати. Тази година по нея са предвидени 90 000 лв. за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми. Имаме подпомагане и за социално слабите в общината. През 2020 г. стартирахме с насърчаване на образованата раждаемост. За 2021 г. е отделен ресурс от 300 000 лв. Имаме насочени средства и в диетичния стол. Община Стара Загора винаги остава с лице към хората и се стреми те да получават максимално добри условия.

– В рамките на общественото обсъждане бяха направени допълнителни предложения. Такива бяха обявени в последния месец от няколко политически партии. Колко от тях ще бъдат включени?

– Преди всичко искам да благодаря на всички колеги, които дадоха своите предложения. Специално се обръщам към общинските съветници от Комисията по финанси, с които работим много отговорно без значение от политическите различия помежду ни. Смятам, че с помощта и на градивната критика се стига до най-правилните и смислени решения за хората в община Стара Загора. Що се отнася до направените предложения, смятам, че те са добри като идеи, но предстои да бъдат развити по-обстойно, за да станат изпълними. Едно е сигурно, ако финансовите възможности на Общината позволяват, тези препоръки ще намерят място. Конкретно тук визирам предложенията на колегите от БСП и ВМРО. Не бива да забравяме, че има финансови реалности, които определят и приоритетите в развитието на един град като Стара Загора. Нека да не забравяме, че живеем в трудни и несигурни времена. На практика не е ясно как продължаващата пандемия и редица ограничения ще се отразят на приходната част на бюджета. Затова е нужно да бъдем внимателни. В тази връзка призовавам колегите да подкрепим предложената рамка на бюджета и да не излизаме от нея през настоящата година. Бюджетът за 2021 г. ще даде сериозна перспектива Стара Загора да задържи своите темпове на развитие. Разбира се, че при добро изпълнение ще има възможност за включване и на допълнителни дейности.

– Как приемат отделните групи в местния парламент предложението за бюджет за 2021 г.? Каква е позицията на ГЕРБ?

– Има едно всеобщо разбиране, че ситуацията е трудна. В момента финансовата рамка ясно задава посоката и преди всичко възможностите в тази извънредна пандемична обстановка. Смятам, че по-голямата част от общинските съветници приемат така направеното предложение за бюджет на Община Стара Загора за 2021 г. Групата на ГЕРБ не прави изключение в този смисъл. Ние като най-голяма политическа сила в местния парламент трябва, разбира се и с подкрепата на останалите общински съветници, трябва да запазим настоящата бюджетна рамка на Стара Загора.

Въпросите зададе:
Живко ИВАНОВ