„Неохим“ АД – с първи собствен патент

53

Осем години бяха необходими на екипа, работил по усъвършенстване на технологията за синтез на разтвор на магнезиев нитрат, за да получи патентна защита и да постави началото на патентното портфолио на „Неохим“ АД, съобщиха от дружеството. От тях три години е отнела проработката в лаборатория и пилотен мащаб на перспективните варианти. Вариантът, който стигна до полупромишлен мащаб на тестване, бе представен в Патентно ведомство за защита с патент.

След близо петгодишна процедура бе потвърдена оригиналността на метода и сега „Неохим“ АД разполага с технология, която е промишлено приложима и представлява стъпка напред в глобален мащаб за този критичен за качеството на амониевия нитрат процес.

(СН)