Некоректни данни за замърсяване на въздуха вкараха България в дело пред Съда на ЕС

541
Съдът на ЕС, който вероятно ще санкционира България заради регистрираните през 2014 - 2018 г. наднормени стойности на SO2 в Гълъбово, виновникът за които така и не беше идентифициран

И досега от РИОСВ не установиха кой точно замърсява Гълъбово със серен диоксид

Министерският съвет одобри вчера позицията на Република България по дело С- 730/19 пред Съда на Европейския съюз. Делото е образувано въз основа на искова молба на Европейската комисия във връзка със „систематичното и постоянно неспазване на пределно допустимите почасови и дневни стойности за серен диоксид, определени от Директива 2008/50/ЕО относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа в зона BG0006 (Югоизточна) на Република България“, съобщиха от правителствената пресслужба.

Според представените от България данни от мониторинга на качеството на атмосферния въздух по замърсителя серен диоксид през периода 2014 – 2018 г. в цялата зона BG0006 не са регистрирани превишения на нормите с изключение на един пункт, разположен на територията на Гълъбово, която представлява много малка част от територията на целия Югоизточен район.

Във връзка с това България пледира, че от превишаването на нормите на SO2 в един-единствен пункт не може да се заключи, че е налице нарушение в цялата зона, включваща и други райони, като във всички тях е налице съответствие с установените норми.

В позицията на Република България се настоява Съдът на Европейския съюз да отхвърли предявения иск като неоснователен или да уважи иска частично единствено в частта му, касаеща район Гълъбово.

Вероятно държавата ни ще бъде санкционирана заради наднормените стойности на SO2, които са били отчетени в периода 2014 – 2018 г. в Гълъбово, чийто източник обаче РИОСВ – Стара Загора, така и не идентифицира. През цитираните години, както и до ден днешен, когато станцията в Гълъбово отчете наднормени стойности на SO2, за виновници се нарочват всички ТЕЦ-ове от комплекс „Марица изток“, въпреки че всичките имат модерни сероочистващи инсталации.

Въпросът обаче е, че парите по присъдата ще ги плащат всички, а не получаващите заплати държавни служители в МОСВ, които с действие или бездействие не идентифицираха източника, не направиха предписания (с изключение за намаляване на товара на всичките четири топлоцентрали) и де факто спомогнаха за негативния имидж на комплекс „Марица изток“ пред ЕК.

Йовка НИКОЛОВА