Незаконни язовири „изпили“ водата на село Змейово

1644
Част от незаконните микроязовири по течението на пресъхналата река, минаваща през старозагорското село Змейово

Три язовира, които са изградени напълно незаконно по течението на река, преминаваща през старозагорското село Змейово и вливаща се в преминаващата през Стара Загора река Бедечка, са констатирали специалисти на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив, след сигнали от местни жители.

Проверката е била направена още на 5 декември м.г. от младши експерта при Басейновата дирекция инж. Ленко Иванов Пенев, който установил, че неизвестно от кого е разкопано коритото на реката, водата се събира в самоделно изградените съоръжения и на практика по течението си тя е пресъхнала.

„Коритото на реката в регулацията на селото е пресъхнало, липсва воден отток и е обрасло с храсти и тревиста растителност“, записва в протокола си специалистът.

Първият установен микроязовир е с площ от 8 дка чрез бараж от земно-насипна стена. Около бреговете имало поставени мрежи за евентуален водопой на животни. Вторият микроязовир е с площ от 7 дка, там била намерена помпа с агрегат и спуснат смукател във водата, а в близост имало лозов масив с капково напояване. Имало и трети водоем, който допълнително блокирал оттичането по старото русло.

Копия от протокола на извършилия проверката експерт от Басейнова дирекция – Пловдив

Констативният протокол е изпратен до Община Стара Загора и прокуратурата, но и до момента змейовци нямат информация дали е извършена проверка и кои са самозваните водостроители. Хората се питат какви са причините за мълчанието от страна на институции и все още хранят надежда, че реката отново ще протече.

Христо ХРИСТОВ