На 20 юли ще се състои публично обсъждане на касовото изпълнение на бюджета на Община Стара Загора

124

Председателят на Общински съвет Стара Загора Мария Динева кани местната общност за участие в публично обсъждане на годишния отчет за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Стара Загора за 2020 година. Обсъждането ще се проведе на 20 юли от 17:30 часа в зала „П. Р. Славейков“ в сградата на Общината.

Материалите по публичното обсъждане ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Стара Загора www.starazagora.bg.

Становища по годишния отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз могат да се представят в периода до 20 юли в деловодството на Община Стара Загора или на електронните адреси: mayor@starazagora.bg, s.deneva@starazagora.bg.

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка обсъждането ще се проведе при спазване на въведените противоепидемични мерки на територията на страната, уточняват от пресцентъра на Общината.

(СН)