Назначиха нов временен шеф на Районен съд – Стара Загора

1553

Заради повишение в длъжност на досегашния титуляр на Районен съд – Стара Загора, Милена Колева, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ до встъпване в длъжност на нов административен ръководител е определен досегашният зам.-председател на съда Блага Бозова, съобщиха от правораздавателната институция.

Дългогодишният председател на Районен съд – Стара Загора, Милена Колева от 28 ноември е встъпила в длъжност „съдия“ в Административен съд – София област.

(СН)