Над 22% от българите – с нагласа да напуснат страната до 5 години

426
Участници в заседанието

Това сочи проучване по съвместен проект на Областната управа и ТПП – Стара Загора

Над 22% от българите смятат да напуснат България в близките 5 години. Над една трета от желаещите да напуснат страната са с висше образование или студенти. Това са част от резултатите от национално проучване за определяне на обществените потребности и причините, водещи до недостиг на кадри у нас. Те бяха представени на работно заседание по съвместния проект на Областна администрация и ТПП – Стара Загора, за повишаване на гражданското участие при формирането на политики за задържане и привличане на работната сила у нас, участие в което взеха областният управител Гергана Микова, председателят на ТПП Олег Стоилов, директорът на РУО Татяна Димитрова, зам.-кметът на Стара Загора Иванка Сотирова, представители на неправителствения сектор, на бизнес организации и на синдикатите.

По време на националното проучване са били анкетирани 2000 граждани, от които 50% на възраст между 18 и 40 години. На първо място сред причините за напускане на работата те поставят ниското заплащане. Липсата на сигурност и на законност и справедливост също са за гражданите водещ фактор за отказ от работа.

Анкетирани са били и 502 компании. На въпроса кои са основните фактори за напускане на работната сила, на първо място представителите на бизнеса са посочили липсата на сигурност. На второ – липсата на законност и справедливост, а на трето – ниското заплащане. Над 50% от работодателите обаче смятат, че ниското заплащане може да бъде променено и над 80% заявяват, че биха инвестирали в повишаване на заплатите на своите работници. Като водещи причини за напускане на работа компаниите посочват още лошия обществен ред и лошата инфраструктура, както и манталитета на населението.

На въпрос биха ли взели на работа чужди граждани с българско самосъзнание, 49% от бизнесмените отговарят, че не могат да преценят, а 28% са отговорили отрицателно. Близо 43% от работодателите заявяват, че не биха назначили във фирмите си бежанци.

Проектът, който реализират Областната администрация и ТПП – Стара Загора, е на общата стойност 89 973 лв. Той стартира на 4 януари 2019 г. и ще приключи на 3 март 2021 г. Главната му цел е да създаде условия за активно включване на гражданите и бизнеса в процесите за задържане и привличане на работна сила в България.

Участниците в работното заседание в четвъртък създадоха Пилотна комисия като механизъм за подобряване на гражданското участие в решаването на проблема с кадрите в България. Комисията има за цел да обобщи събраните мнения и препоръки, да оформи предложения за мерки за задържане на хора в България и за завръщане на заминалите. На последния етап от проекта ще бъде извършен анализ на резултатите и ще бъдат изготвени препоръки и предложения към законодателната и изпълнителната власт за решаване на проблема с недостига на кадри в България.

(СН)