Набират се приемни родители по проект „Приеми ме 2015“

78

Област Стара Загора е една от 28-те области в страната, включени в проект „Приеми ме 2015“, развиващ социалната услуга „Приемна грижа“ в страната. Той е финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Изпълнява се от Агенцията за социално подпомагане в партньорство с общините в България. От Старозагорска област в проекта са включени общините Стара Загора, Казанлък, Чирпан, Мъглиж, Павел баня и Раднево. В тези общини Областният екип по приемна грижа набира кандидати за приемни родители.

С приоритет са кандидатите, които искат да се грижат за дете във възрастовата група 0-3 години. До четири месеца продължава проучването и оценката на възможностите на желаещите да предоставят социалната услуга „Приемна грижа“. Всички професионални приемни семейства са финансово обезпечени в периода, в който полагат грижи за приемно дете.

51 са утвърдените професионални приемни семейства в Област Стара Загора. От тях 21 семейства са в община Стара Загора, 14 – в община Казанлък, 11 – в община Чирпан, 3 – в община Мъглиж и по едно професионално приемно семейство има в общините Павел баня и Раднево.

Всеки, желаещ да кандидатства или да получи повече информация, може да се обърне към Областния екип по приемна грижа на адрес:
гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев“ 205
гр. Казанлък, ул. „Войнишка“ 25

За контакти: Десислава Генчева – началник на Областен екип по приемна грижа, тел. 0878/799 373, 042/681 479.

(СН)