Мярката 60/40 продължава в нов дизайн

362

Агенцията по заетостта стартира процедура за кандидатстване на работодатели по мярката, придобила популярност като 60/40. Изплащането на средства за запазване заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение ще продължи и за месеците юни и юли. Това е регламентирано в Постановление No 151 от 03.07.2020 г., което за този период е изменено и допълнено с Постановление на МС No 213, публикувано в брой 56 на Държавен вестник от 06.07.2021 г.

През периода юни – юли 2021 г. ще се подкрепя запазването на заетостта в предприятия, осъществяващи икономическа дейност в посочените в ПМС 151/2020 г. сектори, чиито средномесечни приходи от продажби през 2020 г. са намалели в сравнение с 2019 г.

Регламентираната подкрепа за новия етап вече ще се определя на база осигурителния доход на работниците и служителите за месец април 2021 г. Тя се запазва в размер на 60% от дохода и осигурителните вноски на всяко заето лице в предприятия, чиито приходи от продажби са намалели с не по-малко от 40 на сто през месеца, за който се предоставя подкрепата спрямо същия месец от 2019 г. Финансова подкрепа в размер на 50% се предоставя за запазване на заетостта на работещите в предприятия, чиито приходи от продажби през сравняваните периоди са намалели с не по-малко от 30 на сто. За учредените след 1 юни 2019 г. предприятия спадът на приходите за месеца, за който кандидатстват, ще се определя спрямо средномесечните приходи за 2020 г., съобщиха днес на брифинг в Дирекция „Бюро по труда“ – Стара Загора.

Средствата и по настоящия дизайн на мярката ще се изплащат месечно, като подаването на документите ще бъде допустимо само в рамките на месеца, следващ изтеклия месец, за който се кандидатства. Работодателите, които желаят да получат подкрепа за двата месеца, ще могат да кандидатстват последователно, ползвайки едни и същи формуляри и образци на документи за двата месеца.

Заявленията и документите по мярката 60/40 отново ще се подават в Дирекция „Бюро по труда“, обслужваща територията по мястото на работа на работниците и служителите.

Информация за процедурата за кандидатстване е публикувана в сайта на Агенцията по заетостта, в рубриката „Финансови стимули за запазване на заетостта“. Работодателите могат да получат допълнителна информация и във всяка Дирекция „Бюро по труда“ в страната.

(СН)