Мобилен пункт ще приема опасни отпадъци от домакинствата на 11 и 12 май в Стара Загора

147

Община Стара Загора и фирма „БалБок Инженеринг“ АД организират традиционната двудневна кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата. Те ще бъдат приемани на 11 май (четвъртък) от 10:00 часа до 16:00 часа на паркинга на парк „Артилерийски“ (от страната на ул. „Одринска епопея“), както и на 12 май (петък) от 10:00 часа до 16:00 часа на паркинга на парк „Зеления клин“.

Гражданите могат да предават: лекарства с изтекъл срок на годност; живак, живачни термометри и други уреди, съдържащи живак; лакове и бояджийски материали, разтворители, остатъци от строителна химия – лепила, пяна, силикон и др.; домакински препарати / битова химия; фотографски материали; киселини / основи; мастила; празни опаковки, обозначени със символите за опасност; препарати за растителна защита и борба с вредители.

Опасните отпадъци се приемат безвъзмездно. Включването им в общия поток влияе отрицателно върху здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата и системите за оползотворяване на отпадъци. Затова от Община Стара Загора призовават гражданите да проявят отговорно отношение към здравето си и околната среда, като се включат в кампанията.

Събирането на опасни битови отпадъци е и част от реализацията на ангажимента, който Общината има в изпълнение изискванията на Закона за управление на отпадъците, както и на политиката за насърчаване на устойчивото развитие.

(СН)