„Мини Марица-изток“ проведе кариерно ориентиране за ученици от община Раднево

299

Представители на „Мини Марица-изток“ ЕАД проведоха часове по кариерно ориентиране за ученици от основните училища в община Раднево по график, предоставен от Регионалното управление на образованието в Стара Загора.

В периода от 29 март до 19 април 2021 г. те участваха в онлайн срещи за „Часа на класа“ с шестокласници и седмокласници от Второ ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, СУ „Гео Милев“ и Първо ОУ „Св. Климент Охридски“ в Раднево, както и от ОУ „Поп Минчо Кънчев“, с. Коларово и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Сърнево.

Кариерното ориентиране е част от ангажиментите на „Мини Марица-изток“ като партньор в дуалното обучение на Професионалната гимназия „Св. Иван Рилски“ в Раднево. За тази цел дружеството предостави на училищата филм за историята на комплекса „Марица изток“. В срещите с учащите взеха участие Жанета Тенева, ръководител на Центъра за професионално образование към ММИ, Стойко Иванов, ръководител отдел „ЖП транспорт“ и Николай Петков, инженер качество в отдел „Механооборудване“.

Учениците получиха отговори на много въпроси, свързани със същността на дуалното обучение, за „мъжките“ и „женските“ професии в комплекса, за неговото бъдеще, за онлайн обучението и много други. Срещите се превърнаха в дискусии за бъдещата професионална реализация на младите хора.

„Мини Марица-изток“ ЕАД е поело дългосрочни ангажименти да инвестира в обучението на млади хора чрез осигуряване на работа. Дуалното обучение има предимството да осигурява в реална работна среда подготвени и квалифицирани кадри според потребностите на въгледобивното дружество. Това мотивира младите хора да усвояват качествено нужните професии и да се реализират ефективно на пазара на труда, споделиха от ММИ.

(СН)