„Мини Марица-изток“ ЕАД преизпълни плана си за добив на въглища със 149% за третото тримесечие

816

Държавното дружество „Мини Марица-изток“ ЕАД изпълни утвърдения си план за деветте месеца на годината – добити са общо 17 371 327 тона въглища. През третото тримесечие на 2021 г., при план за добив на 4 760 000 тона въглища, изпълнението е 7 070 174 тона, което е 149% от заложеното. През това тримесечие, на базата на заявените количества от контрагентите, месечните добиви придобиха рекордни измерения: за месец юли изпълнението на месечния план беше 113%, за август – 164%, а за месец септември – 170%. Заявките на централите се изпълняват на 100%. Добитите въглища отговарят по качествени показатели на изискванията на консуматорите, съобщиха днес от пресцентъра на въгледобивното дружество.

Във връзка с намалените заявки за доставка на лигнитни въглища от страна на централите в комплекса през първото полугодие на 2021 г., както и поради необходимостта от оптимизиране на разходите на дружеството, добивните и разкривни участъци работеха на трисменен режим. Планът за добив на въглища беше изпълнен едва 81% от заложената годишна програма.

С добитите общо 17 371 327 тона въглища към момента годишният план за добив на лигнитни въглища е изпълнен почти на 100%.

При план 55 690 000 м3 изкопаната и транспортирана откривка е 42 963 110 м3, което е 77% по заложената годишна програма.

Заявките на топлоелектрическите централи в комплекс „Марица изток“ за октомври очертават запазване на възходящата тенденция в добива на въглища, допълват от въгледобивното дружество.

(СН)