„Мини Марица-изток“ ЕАД започна промяна на трасето на електропровод „Венера“

138

С промяна на трасето на електропровод „Венера“ 110kV „Мини Марица-изток“ ЕАД започна първия етап от изместването на инфраструктурата пред фронта на работа на рудник „Трояново-север“, съобщиха от пресцентъра на въгледобивното дружество.

Голяма част от трасето на съществуващия електропровод извод „Венера“ попада в полето на минните работи на р-к „Трояново-север“, което налага изместването му за втори път (етап II – село Бели бряг – село Рисиманово) извън границите на рудника, заобикаляйки от север Бели бряг и от запад Рисиманово.

Съществуващият електропровод „Венера“ 110kV е с важно значение за сигурността и целостта на енергийния пръстен, захранващ комплекса. Чрез него се осъществява връзката между ОРУ (Открито разпределително устройство) 110kV на подстанция „Гипсово“ и ОРУ 110kV на подстанция „1“. Той е изграден с желязорешетъчни стълбове, заваръчна конструкция и с триъгълно разположение на фазите. Основните типове проводници са тип АСО400 кв. мм, а мълниезащитното въже е с вградени оптични влакна (тип OPGW).

Електропроводът е изграден с общо 51 стълба – 35 броя носещи и 16 броя опъвателни. Трасето на въздушната линия е с дължина 13.257 км.

Реконструкцията на електропровода включва изправянето на общо 26 нови стълба, от които 10 броя опъвателни и 16 броя носещи, с дължина на трасето 6.404 км. Предвидено е и удължаване на мълниезащитното въже с вградени оптични влакна, тип OPGW, част от електронна съобщителна мрежа на „Мини Марица-изток“ ЕАД.

Очаква се към края на годината или началото на следващата да бъде завършено и изместването на електропроводи „Знаменосец“ 110kV, собственост на Мини Марица-изток“ ЕАД, и „Овчарица 220 kV, собственост на „ЕСО“ ЕАД, намиращи се пред фронта на работа на рудници „Трояново-1“ и „Трояново-3“.

(СН)