МЗ започва изграждането на специализиран център за деца с увреждания в Казанлък

127

Министерство на здравеопазването започва строителни дейности по проект „Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания 2“ в Казанлък, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Върху общински терен в североизточната част на ж.к. „Изток“ (под блок 39) по задание на здравното министерство ще бъдат изградени 2 обекта „Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи“ с капацитет 8 места, сграда А и сграда Б.

Проектът е по процедура „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, финансирана по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

(СН)