Местният парламент на Стара Загора ще заседава на 30 март при отворени врати

75
Съветниците ще заседават в зала "П. Р. Славейков" при засилени мерки за сигурност

Мартенското заседание на Общински съвет Стара Загора ще се проведе в понеделник при осигурени мерки за безопасност на 51-те общински съветници. Сесията ще започне от 9:00 часа в зала „П. Р. Славейков“.

В изпълнение указанията на Националния кризисен щаб е създадена организация за безопасност – осигурени са лични предпазни средства, вентилацията ще бъде изключена, а вратите – отворени, съобщиха от пресцентъра на Община Стара Загора. На първия етаж в залата ще бъдат допуснати само ТV-операторите. Журналистите, както и гражданите, желаещи да посетят заседанието, ще бъдат насочвани към втория етаж, където трябва да спазват дистанция от минимум 2 метра.

Както вече стана известно, от близо 90-те точки от дневния ред са оттеглени две. Причината е липса на консенсус в групите на местния парламент.

Едното предложение, което не е срещнало единомислие сред общинските съветници, касае разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план на Стара Загора и прилежащите крайградски територии. То е по повод постъпило в Общината искане от „Държавна консолидационна компания“ ЕАД за получаване на разрешение за изработването на проект за изменение на действащия Общ устройствен план на града и прилежащите крайградски територии. Цитираните поземлени имоти са територия на летището, собственост на „Държавна консолидационна компания“, а инвестиционното им намерение е там да бъде реализирана производствена и складова база.

Старейшините няма да разгледат и точката за даване на предварително съгласие и разрешение за изработване на проект за ПУП във връзка с постъпило искане за благоустрояване на част от територията на Стара Загора – на изток от ул. „Иван Вазов“ и на юг, и запад от пътя за село Люляк.

(СН)