Международна рейтингова агенция препотвърди дългосрочната стабилна перспектива на Община Стара Загора

489

Международната рейтингова агенция „Стандарт енд Пуърс“ на 13 март отново препотвърди дългосрочния кредитен рейтинг „ВВВ-“ на Община Стара Загора. Перспективата остава стабилна благодарение на поддържаната от общината политика за нисък пряк дълг и разумни нива на ликвидност, компенсирайки по този начин променливостта на приходите. Очакванията са още градската управа да продължи да отстоява ангажимента си за бюджетна дисциплина и след местните избори през настоящата година, тъй като именно така дългът на града е задържан сравнително нисък в национално и международно измерение.

Това се случва на фона на доклада на служебния финансов министър Росица Велкова, изпратен снощи до Министерски съвет, биещ тревога, че България е изправена пред фалит и спадане на кредитния й рейтинг.

Прогнозата на анализаторите от „Стандарт енд Пуърс“ сочи, че темпът на икономически растеж на Стара Загора е сходен на този на българската икономика и продължава да се влияе значително от финансирането от фондовете на ЕС. Градът ще продължи да постига оперативни бюджетни излишъци благодарение на увеличаващите се трансфери от централния бюджет, както и от повишаващата се събираемост от данъци. Въпреки силните финансови показатели на Стара Загора, които смекчават рисковете от ограничената предвидимост на институционалната рамка, под която оперират българските градове, неяснотата върху капиталовите трансфери от централната власт затруднява дългосрочното финансово планиране на града, коментират още от международната рейтингова агенция.

(СН)