Майсторски класове създават в Академията по математика в Стара Загора

66

Първата сесия на Академията по математика приключи. Следва  преглед на знанията, получени по време на обучението, съобщи математикът Любомир Любенов, който е един от инициаторите за създаването на Академия, която предстои да прерасне в Национално училище за даровити деца.

Прегледът на знанията ще се проведе на 12 януари, неделя, от 10 часа в Зала 1 на хотел „Верея“ в Стара Загора по график. За всеки клас са подготвени по 6 задачи за решаване, а времето за работа е 40 минути.

До 10 януари всички ученици трябва да потвърдят участието  си на адрес talanti_6@abv.bg. В темата на писмото по електронна поща трябва да са записани имената на детето и класа. За прегледа на знанията на 12 януари всички участници трябва да носят със себе си химикал, молив и гума, както и попълнена регистрационна карта.

График за провеждане на прегледа на знанията е както следва:

от 10:00 до 10:05 часа заемане на местата от участниците II, IV, V, VI клас, като на масите за писане са поставени картончета с число, което съответства на класа.

от 10:10 до 10:50 часа – състезание за учениците от II, IV, V, VI клас

от 10:50 до 11:00 часа заемане на местата от участниците III, VII-ХII клас.

от 11:00 до 10:40 часа – състезание за учениците от III, VII-ХII клас

от 11:40 до 12:00 часа – среща с родители. Обсъждане на възможността за участие в състезания по математика в Азия и Европа.

Всеки ученик ще получи на посочената от него електронна поща резултата от състезанието.

След него ще бъдат обособени 4 групи: II – III клас, III – IV клас, V – VI клас, VIII – ХII клас. Всяка от групите ще се състои от майсторски клас и подготвителен клас за майсторския. Съставите на майсторските класове ще бъдат обявени според постигнатите резултати от 12 януари.

В първата сесия на Академията, която бе открита на 28 септември 2019 г. в зала „П. Р. Славейков“ на община Стара Загора, се включиха над 100 деца от I до ХII клас. Това е първата част от идеята на кмета Живко Тодоров за последващо създаване на специално училище за даровити деца с най-добрите условия за развитието им.

Участниците в Академията работиха по програма, разработена от математика Любомир Любенов, по която бяха поканени преподаватели на световно ниво като проф. Емил Колев от БАН, който води подготовката на националния отбор по математика, Невена Събева, зам.-главен редактор на сп. „Математика“ и Мариана Богданова, преподавател по математика в Тракийския университет и автор на учебници по математика.

(СН)