Лятна превантивна програма „Ваканция `2021“ предлагат в Стара Загора

97

За дванадесети пореден път Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) и Център за превантивна и психолого-консултативна дейност към Община Стара Загора организират лятна превантивна програма „Ваканция `2021“.

Инициативата предлага на децата възможности за полезно и приятно организиране на свободното време. Традиционно ще се работи с деца от 8 до 18-годишна възраст, живеещи на територията на община Стара Загора и пребиваващите през лятото в града.

Програмата „Ваканция `2021“ ще се проведе в периода 21 юни – 24 юли 2021 г. Тя ще стартира с рисунка на асфалт на тема „Подай ръка на доброто“ в парк „Пети октомври“ и ще приключи на 24 юли (събота) с пикник за деца и родители около езерото „Загорка“.

Програмата предоставя безплатно пакет от 14 разнообразни инициативи за приятна и пълноценна ваканция на подрастващите в града. Нейното послание е: „Подай ръка на доброто“, каквото е мотото на цялостната превантивна работа на МКБППМН през 2021 г. Програмата включва интерактивни занимания и игри, демонстрации, викторина, състезание с велосипед, спорт и много забавления. Дейностите подпомагат успешното справяне с някои от задачите на развитието, които стоят пред подрастващите и чието решаване гарантира тяхната сигурност и безопасност.

Ще се работи в партньорство с ОДМВР, РДПБЗН, Пътна полиция, БЧК и БМЧК, РЗИ, ПИЦ по зависимости, СНЦ „Свят без граници“, Баскетболен клуб „Берое“, ПГМТТ „Н. Й. Вапцаров“.

Изключително разнообразни са методите, намерили място в Програмата. Една част от тях са: симулативни и ролеви игри; демонстрации, практически тренировки, спорт, състезание; работа с казуси, беседи, дискусии, викторини; методи за рефлексивна дейност – арт терапия, вербална и невербална комуникация, преосмисляне на ценностите.

Дейностите ще се водят при спазване на всички противоепидемични мерки. Водеща при утвърждаването на дейностите е възможността за провеждане на мероприятия на открито: парк „Пети октомври“, парк „Артилерийски“; парк „Александър Стамболийски“, Античен форум, спортна площадка ПГМТТ „Н. Й. Вапцаров“, игрище зад Централна поща, парк „Бедечка“ около езеро „Загорка“.

Записванията за участие са индивидуални, с подписана от родител Декларация за информирано съгласие, на място, всеки работен ден от 16 до 17 часа с краен срок 18 юни.

Адресът на организатора е Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис I“ No 73 (до Радио Стара Загора), тел. 042/ 605 516; e-mail: szmk_vateva@abv.bg.

(СН)