Конната база на Тракийския университет има нужда от доброволци

232

Наградата за труда ще е безплатна езда

В конната база на Тракийския университет понастоящем се извършват дейности по освежаването и реновирането й. С доброволен труд за обновяването на някои от боксовете в базата участват и студенти от университета.

Новото ръководство на Учебно-опитното стопанство и управителят на конната база Младен Манев са я приели в не много добро състояние и се опитват с всички сили и средства да възвърнат красивия й облик, но нуждата от допълнителна доброволна работа обаче е сериозна.

Те призовават всеки, който желае конете да получат по-добри условия за живот и по-уютен дом, да помогне с труда си, а в замяна ще получи безплатна езда под наставленията на професионален инструктор. От първа необходимост е боксовете да бъдат боядисани и варосани. Също така трябва и да се полагат ежедневни грижи за конете, за което всеки доброволец ще бъде награден с признателността, благодарността и любовта на едни от най-благородните и умни животни!

Базата разполага с 4 конюшни с общо 70 бокса, пясъчен и загрявъчен манеж с общ размер 80х100 м, 2 тревни загрявъчни плацове и сервизни сгради. Тя е разположена точно срещу летището – до „Фермер 2000“, и е постоянна тренировъчна база на учениците от спортното училище в града, които ползват под наем едната конюшня. Управителят Младен Манев сподели, че предвижда да се въведат първоначални уроци по езда, тренировки за професионалисти в класическите дисциплини и любителска езда.

(СН)