Кметът на Казанлък връчи ключовете на първите новодомци в новите социални жилища

185

Днес кметът на Община Казанлък Галина Стоянова лично връчи ключовете на първите новодомци в новите общински социални жилища. Те са снабдени с абсолютно всичко необходимо за удобен живот – кухня, трапезария, спалня и санитарни помещения, а за децата са осигурени учебни кътове.

Десетте социални жилища бяха изградени в подкрепа на хора в нужда в община Казанлък – многодетни семейства, семейства на дете с увреждания, на които е трудно да намерят дом, както и за лица в риск от бедност и социална изолация.

На 30 юни 2020 г. бе подписан административният договор по проекта за изграждането им, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“. Строителството продължи две години, през които Община Казанлък изгради изцяло нови сгради и обзаведе помещенията с всичко необходимо.

От септември миналата година на сайта на Община Казанлък и на Общински съвет Казанлък бяха публикувани условията за кандидатстване за настаняване в социалните жилища, а в края на годината общинските съветници гласуваха облекчение в условията, като изискването за срок за адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес бе съкратено от пет години на една. Сред водещите критерии за одобрение за настаняване са: лицата да посещават образователни институции, да имат професионална квалификация и трудова заетост.

Срокът за ползване на социалните жилища е до три години.

„Бъдете преди всичко здрави! Да Ви е уютно и много спокойно тук!“, пожела кметът Галина Стоянова на младите семейства. От своя страна новодомците обещаха да пазят и да разхубавяват новите си домове.

(СН)