Кметовете на селата от община Стара Загора ще получат 13-а заплата. Заслужено!

2745

Предложението е на общинския кмет Живко Тодоров за постигнати добри резултати

Да бъде изплатена по една основна месечна заплата като допълнително възнаграждение за постигнати резултати на кметовете на кметства в община Стара Загора. Това гласи предложението на общинския кмет Живко Тодоров, което предстои да бъде гласувано на предстоящата на 16 декември сесия на Общинския съвет.

Де юре предложението е обосновано според действащото законодателство – ЗМСМА, Закона за държавния бюджет на Република България, както и постановление на МС от 14.04.2010 г.

Де факто причина е отговорността, която поеха и реализираха кметовете и кметските наместници от селата за безпроблемното протичане на три избора за народни представители, плюс този за президент за РБългария тази година, в условията на сложна епидемична обстановка.

„Всичко това доведе до по-голяма ангажираност и натовареност на представителите на местната власт. Въпреки това кметовете по населените места отговорно изпълняват и поставените цели за по-качествено и ефективно обслужване на гражданите и организациите“, се казва още в мотивите на Живко Тодоров.

Очакването е, че всички представители в Общински съвет Стара Загора ще подкрепят предложението.

(СН)