„Кастамону България“ АД излезе с официално становище за измерените показатели на въздуха в Казанлъшко

660

В редакцията на „Старозагорски новини“ се получи Официално становище на „Кастамону България“ АД във връзка с измерените показатели на атмосферния въздух в Казанлъшко. Публикуваме становището без редакторска намеса:

ОФИЦИАЛНО СТАНОВИЩЕ

от „Кастамону България“ АД

Относно: Разпространение на невярна информация за замърсяване на компонентите на околната среда

Във връзка с появяващите се от 25.03.2023 год. насам в електронни медии и социални мрежи съобщения и коментари, твърдящи, че са констатирани негативни изменения в качеството на атмосферния въздух в населените места Казанлък и Голямо Дряново, и около територията на яз. „Копринка“, и в които автори и коментиращи твърдят пряко или косвено, че отчетените от новомонтираните станции показатели са резултат от дейността на „Кастамону България“ АД, уведомяваме всички заинтересовани граждани, че това представлява разпространение на подвеждаща и невярна информация. Последната не е в съответствие дори с публично обявени факти относно датите на монтаж на измервателните системи и тестовия режим на тяхната работа. До момента дружеството запазваше мълчание от уважение към институционалния авторитет на компетентните органи и съобразявайки се с правото на свободно изразяване на гражданите. Конституцията на Република България гарантира, че всеки има право да търси, получава и разпространява информация, като осъществяването на това право не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на другите граждани, както и срещу обществения ред, народното здраве и морала. Разпространяването на невярна, подвеждаща или манипулирана информация за наличие на вредни за човешкото здраве фактори в околната среда и по-точно в атмосферния въздух, както и за отчетени плашещи превишения, при отсъствие на надеждни данни и доказателства за това, както и създаването, и поддържането на състояние на страх и несигурност в населението представляват действия против установения ред и сигурност в обществото и дружеството ще употреби всички допустими от закона средства за защита.

Становището е подписано от изпълнителния директор на „Кастамону България“ АД Чаатай Пийадеджи, прокуристите на дружеството Мухаммет Селим Джепхе и Димитринка Ангелова, ръководителя на отдел „Екология и здравословни и безопасни условия на труд“ (ЗЗБУТ) и др.