Канят участници в литературен конкурс в Стара Загора

170

Седмото издание на литературния конкурс „Писма до себе си“, организиран от Община Стара Загора и Център за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР), търси нови литературни участници, обявиха организаторите .

Темата на конкурса „Писма до себе си“ е свързана с начина, по който децата и младежите възприемат себе си и своето място в обкръжаващия ги свят. Тя позволява авторите да разгърнат цялата ширина на своите възможности и въображение.

В шестото издание на конкурса м.г. бяха получени 115 творби (разкази, есета, стихотворения) на 94 участници от 29 населени места, 16 области в страната.

В литературния конкурс „Писма до себе си“ могат да участват ученици от 10 до 19 години. Възрастовите групи са две – от 10 до 13 години и от 14 до 19 години, както и разделите – поезия (стихотворения) и проза (разказ, есе, приказка, басня и др.). Всеки участник може да участва и в двата раздела с до 2 стихотворения и един разказ до 3 страници.

Конкурсът не е анонимен. Текстовете трябва да бъдат подписани с имената на участника и с данни за контакт – адрес, години, училище, ЦПЛР, литературен клуб, ръководител/ учител, телeфон за връзка.

Творбите трябва да бъдат принтирани в три екземпляра и да се донесат или изпратят на адрес: Стара Загора – 6000, ул. „Захарий Княжески“ No 71, ет. 3, ЦПЛР – за литературния конкурс.

Копие от текстовете трябва да се изпратят и на имейл: pismadosebesi@abv.bg, в прикачен файл, шрифт Times New Roman, 12 pt. В текста на имейла също трябва да бъдат посочени данните на участника.

Краен срок за изпращането на творбите е 1 май 2023 година. Отчитането и награждаването на победителите ще е на 31 май.

Ще бъдат присъдени по три награди в двата раздела за двете възрастови групи и поощрения, една специална награда за най-добре представил се участник от Стара Загора и награда на ЦПЛР – Стара Загора. Наградените творби ще бъдат публикувани в специално издание „Литературен лист“ и оповестени в сайта и страницата на ЦПЛР във Фейсбук и сайта на Община Стара Загора.

(СН)