Казанлъшко училище спечели 300 000 лв. за нов научно-технологичен център

70

СУ „Екзарх Антим I“ ще конкурира Математическата гимназия с новаторско STEM обучение

В превод STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics) означава обучение чрез методите на науката, технологиите, инженерството и математиката. Добрата новина за Казанлък е, че СУ „Екзарх Антим I“ спечели голям проект за създаване на СТЕМ център по природни науки, изследвания и иновации, който ще бъде финансиран по националната програма на МОН „Изграждане на училищна СТЕМ среда“. Проектът е на стойност 300 000 лв.

При тази обучителна система децата вземат участие в експерименти, биват насърчавани да споделят идеите си и да допринася за развитие на групови проекти. Активното участие и обучение чрез практическо приложение и преживяване на наученото са основните принципи, залегнали във всеки урок. STEM няма нищо общо с начина, по който науката се преподава понастоящем в училище. Системата е подходяща за деца от I до ХII клас, като програмата е съобразена със знанията за съответната възраст. Всички уроци са разработени на база немска обучителна система по STEM – най-ефективната и широко използвана в страните от Западна Европа и САЩ. В основата е заложен проектният принцип на обучение и специално разработените за целта конструктори на „Фишертехник“.

Едно от основните предимства на STEM обучението е интеграцията на отделните предмети в учебната програма за реализиране на по-голям проект. Това позволява на децата да разберат връзките между предметите, които изучават в училище, и им помага да си отговорят на въпроси като: „Защо ми е необходимо това знание?“, „Къде ще използвам това, което уча?“

„Успешно преминахме през нелекия път на изготвяне и защита на проекта и ние като ръководство на СУ „Екзарх Антим I“ сме изключително удовлетворени!?“ – споделя директорката Радиана Стефанова.

Петър МАРЧЕВ