Казанлъшко училище спечели Специалната европейска награда на EWWR

133

Екипът на казанлъшкото Средно училище „Екзарх Антим I“ получи високото признание на инициативата Европейска седмица за намаляване на отпадъците (EWWR) за кампанията „Коледа без отпадъци“ на своя проект „SDGs Action!“, съфинансиран по програма Еразъм+ на ЕС. Кампанията „Коледа без отпадъци“, проведена от 16 до 24 ноември 2019 г., беше отличена в категорията European Special Prize. Казанлъшкият екип заедно с партньорите си от Испания, Франция, Финландия, Румъния и Италия по проект „SDGs Action!“ създаде историята на един елф, който пътува в Европа от държава в държава, за да разбере как изглежда Коледата без отпадъци. Създаден беше и филм по историята, който спечели голямото признание на EWWR.

В България героят на филмчето – пътуващият елф – откри как могат да се направят коледни подаръци без отпадъци. Казанлъшките ученици му показаха как да си изрисува речен камък и да го обогати с добавена реалност. Идеалният подарък без отпадъци и разточителство. Като част от кампанията, в СУ „Екзарх Антим I“ през ноември бе организирана коледна работилница за изработване на подаръци, в която се включиха и родителите.

„Така ние постигнахме целта си – да научим повече за SDG12: отговорно потребление и разпространение на посланието из училищните общности в цяла Европа“, споделя Наташа Джуркова, която е координатор на проекта от българска страна.

В провеждането на кампанията в „Антим I“ се включиха ученици от II до IV клас, както и учителите Бояна Филипова, Велизар Китов, Росица Минчева, Мара Атанасова, Красимира Иванова, Мариана Лъскова и Красимира Караиванова. Европейската седмица за намаляване на отпадъците е инициатива, подкрепена от Европейската комисия, която има за цел да насърчи прилагането на дейности за повишаване на осведомеността относно устойчивото управление на ресурсите и отпадъците. По време на една определена седмица се включват всяка година широк кръг от организации, публични органи, частни компании, гражданско общество, училища и граждани от Европа, които предлагат и осъществяват различни дейности.

Петър МАРЧЕВ