Казанлъшкото СУ „Екзарх Антим I“ е включено в програма „Училища за пример“

31

Шестима учители от програма „Нов път в преподаването“ на Фондация „Заедно в час“ ще преподават в Казанлъшко от началото на новата учебна година. Те ще работят в четири училища-партньори на организацията в селата Манолово, Ръжена, Енина и Горно Черковище. Новите учители в региона са четирима, а двама продължават втора година по програмата. Те ще преподават по математика, английски език и предметите в начален и прогимназиален етап. В Старозагорска област продължават да преподават 9 от възпитаниците на програмата от предишни випуски в различни населени места.

Фондация „Заедно в час“ е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“ и е част от глобалната мрежа за равен достъп до качествено образование Teach For All.

През тази година фондацията започна и нова двугодишна програма „Училища за пример“ за цялостна подкрепа и професионално развитие на училищни екипи. Тя ще подкрепя училищата в разработването и прилагането на устойчиви и ефективни практики за преподаване и управление, които допринасят за успеха на всеки ученик. Участниците в първия випуск са 26, като едно от училищата е СУ „Екзарх Антим I“ в Казанлък. В най-голямото училище в Града на розите се обучават над 800 ученици. През лятото бе свършена огромна работа по обновяване на материалната и спортната база на школото, като децата вече разполагат с пет игрища и спортни площадки с модерна настилка. От тази година училището за първи път работи на едносменен режим; това е постигнато вследствие ограничаването на приема, което звучи парадоксално на фона на повсеместната борба на училищните ръководства за повече ученици и по-висок бюджет.

„Щастлива съм да споделя радостта си от новите придобивки и да благодаря от сърце на Община Казанлък за финансовата подкрепа – споделя Радиана Стефанова, директор на училището. – Благодарности и към арх. Силвия Папазова за проекта, на фирма „Нешстрой“ и нейния управител Нешо Запрянов за перфектно извършените ремонтни дейности на спортната площадка, на фирма „Girod – Bulgaria“ и управителя й инж. Добромир Динев за образователните игри за малките ученици, на фирма „Гранде флора“ и нейния управител Янко Христов за красотата, която създават и поддържат в парковата част на училището!“

Петър МАРЧЕВ