Казанлъшките училища ще посрещнат утре 613 първокласници

142

За пръв път врати ще отвори и новият корпус на ППМГ „Никола Обрешков“ с напълно оборудвани учебни стаи за едносменен режим

Всички 26 училища в община Казанлък ще открият новата учебна година в утрото на 15 септември с официални тържества. В 19 от училищата с прием в първи клас за първи път ще прекрачат училищния праг 613 ученици, разпределени в 33 паралелки. От тях 517 ученици са записани в училищата в град Казанлък. Миналата година общият брой на първокласниците в общината беше 591.

Общият брой на учениците в община Казанлък във всички учебни форми – дневна, вечерна, самостоятелна, индивидуална и комбинирана, е около 7 790.

Децата в детските градини и дневните детски ясли запазват броя от миналата година и към момента са 2 614.

Всички образователни институции са изразили готовност за началото на учебната година и обезпеченост с учебници, учебни помагала и пособия, както и с квалифицирани преподаватели.

И тази година всички първокласници ще получат подарък от кмета на община Казанлък Галина Стоянова.

За първи път училищният звънец ще се чуе и в новия корпус на ППМГ „Никола Обрешков“ с напълно оборудвани учебни стаи за едносменен учебен режим.

(СН)