Инж. Еньо Енев, зам.-управител на ВиК ЕООД – Стара Загора: Болници злоупотребяват с нашата етика и социална отговорност, като не заплащат потребената вода

2926

Тези дни стана ясно, че големи корпоративни клиенти продължават да не изплащат задълженията си към „ВиК“ ЕООД – Стара Загора, като по този начин силно затрудняват работата на дружеството, отговорно за водоснабдяването и канализацията на градовете и селата в Старозагорска област. До какви негативи води това и кои са пряко отговорни за ситуацията? За повече подробности потърсихме коментара на зам.-управителя на водното дружество инж. Еньо Енев

– Г-н Енев, какво най-много затруднява работата на ВиК – Стара Загора напоследък?

– Както нашите клиенти и партньори, така и ние ежедневно се сблъскваме с много проблеми от всякакъв характер: технически, икономически и не на последно място – финансови. Разликата обаче между нас и другите участници във възпроизводствения процес се съдържа във факта, че обществото е особено чувствително към постоянството и качеството на услугата, която предоставяме. Същността на проблема е в това, че за да съхраним възходящата тенденция в дейността си, ВиК – Стара Загора се нуждае от поддържането на нормална ликвидност, т.е. от по-висока събираемост на паричните задължения от клиентите. От една страна – за да сме в състояние да реализираме инвестиционните си проекти, съобразени с неотложната необходимост от подмяна на остарелите и амортизирани съоръжения от водопреносната система, а от друга – това е необходимо условие за въвеждане в дейността ни на новите модерни технологии.

– Като цяло гражданите, според наличната информация, са изрядни клиенти. Извън тях кой и по какви причини не си плаща водата, която е изразходвал?

– Става дума за недобросъвестни клиенти, които затормозяват работата ни и влияят негативно върху цялата потребителска общност. Най-тежък в това отношение е проблемът с болниците – държавна и общинска собственост. Това са корпоративни клиенти, но точно те ни създават най-големите затруднения – не мога да кажа дали от ниска потребителска култура, или от влиянието на някакви други фактори. Бих потърсил обяснението на този феномен в не особено високата платежоспособност на българина при сложното икономическо състояние, в което се намира държавата. Очевидно обаче и мениджърите на съответните болнични заведения четат законите, както дяволът чете Евангелието, приемайки, че щом „ВиК“ ЕООД е 100% държавна собственост, те могат да си плащат потребената вода само когато сами счетат за необходимо. Те перманентно си позволяват да ни „извиват ръцете“, злоупотребявайки със статуса си на здравни заведения, при които принудителното спиране на водоподаването заради неплатените сметки за потребена вода (мярка, която е част от правомощията на ВиК) е неприложимо от нас по етично-морални съображения.

– Болници – държавни и общински, в региона има не една и две. Можете ли да посочите конкретни неизрядни платци към ВиК?

– За съжаление, в това отношение видимо се откроява „перманентният носител на жълтата фланелка“ – старозагорската УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“, където вече са превърнали неплащането на задълженията си към ВиК в норма.

– Какъв е дългът на тази голяма старозагорска болница към ВиК?

– Ще Ви кажа само няколко цифри: За 2016 година УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ е осъдена да заплати на „ВиК“ ЕООД дълг в размер на 700 хиляди лева, от които е платила само 300 хиляди лева. За 2017 година има две съдебни дела за повече от половин милион лева, от които са изплатени само 50 хил. лева. А текущото им задължение за тази година е вече около 100 хил. лева.

– Разполагате ли със законов начин да повлияете на ръководството на УМБАЛ „Киркович“ да се издължи към ВиК, чиято социална роля е не по-малко значима от тази на болницата?

– Ние добре осъзнаваме нашата обществена отговорност и никога не бихме предприели мерките, дадени ни от закона, които биха оставили старозагорци без възможност да се ползват от услугите на държавното здравеопазване. За съжаление обаче ръководството на здравното заведение не е на нивото на изискванията на закона и се държи обществено безотговорно и арогантно към своите задължения. Аз не знам каква е правната грамотност на хората в бели престилки и по-специално на тези, които решават на кого да плащат и на кого не, но очевидно за тях по-приоритетни са други кредитори, между които ВиК по принцип не присъства. Подобно поведение, при това на хора с претенции да олицетворяват академичната общност, е крайно неприемливо за нас и опасно за обществото… да не говорим за неговата несъвместимост с правовата рамка, в която трябва да функционира българското здравеопазване.

– Това звучи тревожно за хилядите коректни потребители на доставяните от „ВиК“ ЕООД услуги. Ще се справите ли въпреки проблемите, които споделихте?

– Колкото и нескромно да звучи, въпреки трудностите ние продължаваме да работим със самочувствието, че отговорно изпълняваме професионалния си дълг в интерес на гражданите. Най-показателен в това отношение е фактът, че вече седма година „ВиК“ ЕООД – Стара Загора не е увеличавало цената на услугата. И правим всичко възможно тази тенденция да се запази. Процесът обаче е двупосочен и дали ще успеем, зависи до голяма степен и от коректното отношение на проблемните клиенти при обслужване на задълженията им към ВиК. Иначе системата е максимално оптимизирана и балансирана благодарение на натрупания дългогодишен опит и на експертния потенциал, с който разполага фирмата.

(СН)