Инвестиция за над 100 милиона лева очаква Индустриална зона „Загоре“

806

Предвижда се изграждането на високотехнологичен здравен парк, който ще осигури над 900 работни места за специалисти от различни области

По предложение на кмета на Стара Загора Живко Тодоров на предстоящата си сесия на 29 септември общинските съветници ще се произнесат по инвестиционното намерение на „Търговска лига – Глобален аптечен център“ АД. С предложението се търси съгласието на местния парламент за реализиране на проект „Високотехнологичен здравен парк „Сърце и мозък“. Инвестицията в областта на здравеопазването и здравните грижи е изцяло подчинена на Националната здравна стратегия и Националната здравна политика. Планираният размер на инвестицията е над 100 млн. лева, а срокът за реализация и въвеждане в експлоатация се предвижда да е до 72 месеца общо за двата етапа на проекта.

„Работихме усилено месеци наред, за да привлечем най-голямата инвестиция в Индустриална зона „Загоре“ до този момент. Тя е изключително важна не само заради размера си, но и защото има голямо социално значение за региона ни“, категорични са от Индустриална зона „Загоре“. При реализирането на проекта за здравния парк ще бъдат осигурени над 900 работни места за специалисти в различни области.

„Ще се създаде и конкурентна среда, която предполага по-добро качество на здравните услуги, а именно това е важно за хората. Проектът включва изцяло нови високотехнологични решения, адаптирани спрямо последните тенденции и опит в модерната медицина“, допълват от ИЗ „Загоре“.

Локацията, избрана от компанията за изграждане на високотехнологичен здравен парк, е една от най-атрактивните в страната предвид стратегическото местоположение на Стара Загора, както и наличието на квалифицирана работна ръка, подходяща инфраструктура и възможности за развитие.

Индустриална зона „Загоре“ отчита значителен ръст на инвестиционния интерес през първата половина на 2022 г. Предстои работа по втория етап на развитие на зоната, който ще включва разширяването й с присъединяване на по-големи терени.

(СН)