Звената БДС ще съдействат на гражданите, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите

142

В седмицата преди 2 април 2023 г., когато ще се проведат изборите за Народно събрание, е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен (зелен) паспорт), защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас, съобщиха от ОДМВР – Стара Загора.

Дирекция „Български документи за самоличност“ (БДС) е създала следната организация за работа:

  1. На гражданите, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен или с изтекъл срок документ за самоличност.
  2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 31 март, по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверение е необходимо: гражданите лично да подадат искане в ОДМВР, РУ и участък към РУ за дните от 28 март до 1 април от 8:30 до 17:00 часа и на 2 април от 8:30 до 19:00 часа. В случай че работното време на съответното звено БДС е различно, удостоверенията ще се издават в рамките на работното време на звеното, като задължително ще се спазва периодът на 01.04.2023 г. (събота) и на 02.04.2023 г. (неделя).

Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас, ще се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, то удостоверение може да се издаде във всяко РУ и участък към РУ и ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

Удостоверението се издава да послужи само пред съответната Секционна избирателна комисия и е валидно единствено за изборния ден – 2 април, уточняват от ОДМВР.

(СН)