Заради очаквани нови цени на тока: EVN предоставя на клиентите си възможност за самоотчет на електромерите към 1 юли

101

Предвид очакваното решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за нови цени на електроенергията от 1 юли 2020 г. EVN България предоставя на своите клиенти възможност сами да отчетат електромерите си и да предоставят данните на дружеството. Самоотчитането се извършва по желание на клиентите, без да отменя осъществяването на регулярен месечен отчет на електромерите от страна на дружеството, съобщиха от пресцентъра на ЕVN.

Клиентите, които желаят да се възползват от тази възможност, трябва да попълнят показанията на електромерите си на 1 юли в декларация, която се предоставя и попълва в EVN офис. Приемане на декларациите ще се извърши в периода 1 юли (сряда) – 3 юли (петък), включително.

При попълването се посочват ИТН (измервателна точка номер) и клиентски номер, които фигурират във всяка една фактура. Желателно е клиентите да оставят и актуален телефон в случай на грешно подадени показания. На база на предоставените данни от самоотчета дружеството ще фактурира консумираната електроенергия до 30 юни включително по старите цени, а от 1 юли 2020 г. – по новите тарифи, определени от КЕВР.

За всички клиенти, които не пожелаят да отчетат сами електромерите си към 1 юли, ще важи досегашният принцип, който се прилага при смяна на цени: Количеството консумирана енергия по стари цени ще се изчислява като произведение на броя на дните от датата на отчитането през юни до 30 юни включително по средната дневна консумация на клиента за пълния отчетен период. Количеството консумирана енергия по нови цени ще се изчислява като произведение на броя на дните от 1 юли до датата на отчитане през юли пак по същата средна дневна консумация за пълния отчетен период. Общият брой на дните в отчетния период отговаря на нормалния месечен период на отчитане за всеки клиент, като се запазват регулярните срокове на отчитане.

Информацията за консумацията в следващите фактури ще бъде разделена на два отделни периода – потребление по стари цени до 30 юни включително и потребление по нови цени от 1 юли.

(СН)