Започна укрепване на двата рискови участъка на Старата река

447
Срещата на кмета Галина Стоянова с изпълнителите на проекта и местни жители в Енина

Община Казанлък започна работа по двата проекта за корекция на коритото на Старата река до казанлъшкия квартал „Крайречен“ и на дерето на реката в село Енина до вливането му в „Крънската вада“. Двата проекта са сред главните в инвестиционната програма на Общината за 2019 г. и се изпълняват със средства, осигурени от Междуведомствената комисия по бедствия и аварии (МКБА) към Министерски съвет. Дейностите засягат двата участъка, които пострадаха най-тежко по време на поройните дъждове и овладяното наводнение на 25-и срещу 26-и май през 2016 г.

В Енина ще бъдат изградени два нови моста с ширина 8 м и дължина 5 м, плюс прилежащата улица. За улеснение на енинци до цялостното изграждане на новите мостове старите няма да бъдат премахвани. Впоследствие тяхното отстраняване е наложително, защото те не подлежат на обезопасяване и носят риск за преливане на реката в отделните участъци на енинското дере. Това стана ясно по време на срещата на кмета на Казанлък и нейния екип с изпълнителите на проекта и местни жители.

Щетите от кризисната майска нощ преди две години бяха описани от специална комисия и с констативен протокол Община Казанлък е предприела искане за финансиране от МКБА още на 27 юли 2016 г. Заради последвали промени в правилника и Комисията през февруари 2017 г. Община Казанлък отново е подновила искането си за финансиране. В края на март 2017 г. Междуведомствената комисия решава да бъдат отпуснати средства от държавния резерв в размер на 373 728 лв. за Инвестиционен проект за възстановяване и изграждане на „Коритото на р. Стара река, кв.“ Крайречен“ – Казанлък, и „Дере, участък на р. Стара река – село Енина“. Междувременно, поради неотложност, Общината със собствени сили и средства изгражда частично двете най-засегнати подпорни стени и почиства част от речното корито. Одобрените 373 728 лв. са необходими за подобрения на двата обекта – в Казанлък и село Енина.

В града се работи по изграждане на нова подпорна стена, след което по най-близката до реката улица „Орфей“ ще бъде положена трайна настилка.

Работите в двата участъка, в зависимост от метеорологичните условия, трябва да приключат през пролетта на 2019 г.

(СН)