Започна изграждането на локална пречиствателна станция в село Копринка

152

Вчера в казанлъшкото село Копринка бе направена ритуалната първа копка за начало на първи етап по проект „Битово-фекална канализация на северозападен край на село Копринка“.

По време на дългоочакваното събитие ресорният заместник-кмет в Община Казанлък Ахмед Мехмед припомни дългия извървян път по различни административни процедури от 2020 г. досега – пандемия, последвалата инфлация, процедура за изменение на ПУП, многобройните комуникации с РИОСВ, Басейнова дирекция, ВиК, „Виваком“ и EVN, намирането на фирма, която да изготви проекта, две обявени обществени поръчки за фирма-изпълнител, за да се стигне до издаването на разрешение за строеж в края на месец юни 2023 г. Така след четири години административни действия и работа на екипа на кмета на Община Казанлък Галина Стоянова се стига до начало на решаване на дългогодишния и основен проблем на жителите на Копринка.

Галина Стоянова определи работата до старта на проекта като наистина трудна: „На картата на Европейското финансиране за водопроводи и канализация Община Казанлък фигурира като община от градски тип, селата са с под десет хиляди еквивалент жители, нямат право да кандидатстват за големи проекти, какъвто е канализацията“. Това е наложило да се търси непопулярно решение за финансиране на подобни важни и желани проекти. Стоянова посочи, че цялостното изпълнение на проекта в цялото село ще струва общо 16 милиона лева. Тя обърна внимание, че другото място, където се работи по канализацията с общински средства, е четвърти етап в град Крън, който е най-многобройното населено място в общината след Казанлък. Проектът там е на стойност 28 милиона лева, за които Общината кандидатства пред ПУДООС.

„Много канализации и водопроводи са направени в селските общини, но при нас въпросът не е така. Седнахме с общинските съветници и моя екип и потърсихме друго решение. То е нестандартно, няма такава практика за изграждане на локални пречиствателни станции. Намерихме добри практики и стигнахме наистина до този път. Средствата за този първи етап на Копринка са изцяло от общинския бюджет. Така стояха нещата и за стария път Казанлък – Копринка. Затова и той се работи на етапи. Т.е. – таксите за отпадъци и местните данъци ще осигурят средствата за тези обекти, независимо от останалите средства, които ще излязат от общия общински бюджет“, очерта Стоянова намесата на Общината във важни обекти по населените места. Тя благодари на всички страни, ангажирани с успешния старт на проекта в село Копринка, а на жителите му – търпение, оправата за което ще бъде крайният резултат. „Този проект е първата стъпка към следващите дейности“, увери кметът на Казанлък.

В името на екологията вчера от Общината отчетоха, че по време на кампанията „Да почистим Казанлък“, проведена през уикенда, са събрани рекордни количества изхвърлени битови отпадъци – общо 138 400 кг, които незабавно са били извозени до претоварителната станция в града.

(СН)