Започва нова кампания за жените от малките населени места – „Рокендрол за момичета“

104

Центърът за европейски инициативи стартира застъпническа кампания, насочена към провокиране на обществен дебат по въпросите на равнопоставеността на половете. Кампанията планира публични събития в общините Гълъбово, Раднево и Мъглиж, както и в крайните квартали на Стара Загора, съобщиха от Центъра за европейски инициативи (ЦЕИ).

Организацията е провела и анкетно проучване сред 96 младежи в малки населени места. Над 72% от участниците в проучването смятат, че за мъжете е по-важно да получат образование отколкото за жените, а според 83% „правилният“ семеен модел включва жена-домакиня и работещ съпруг.

В рамките на проекта започва излъчването на радиопредаването „Рокендрол за момичета“. Това ще бъдат дискусионни радиопредавания, излъчвани онлайн в програмата на младежко радио „Еволюция“ – www.e-volutionradio.com, което ЦЕИ разработва с помощта на български и чуждестранни доброволци. Два пъти месечно – всеки втори и четвърти вторник от месеца, в продължение на 60 минути, в шоуто ще бъдат представени любопитни истории на млади момичета, живеещи в необлагодетелствани райони. Целта е да бъде привлечено общественото внимание върху тези млади жени с идеята, че всяка мечта си заслужава усилията и всяко разчупване на стереотипа трябва да бъде поощрявано.

Ще бъдат организирани и обществени дискусии под надслов „Рокендрол за момичета“. Те ще бъдат по методологията на форум театъра, с която организацията работи от близо 10 години. Пиесите отразяват истински истории на неравнопоставеност на младите момичета спрямо техните връстници – момчета: в училище, в семейството, при кандидатстване за работа. Форум театърът е метод, който изисква участието на публиката, която има право да предлага промени в действията на героите и мотивирано да отстояват гледната си точка.

Започна и заснемането на документалния филм „Рокендрол за момичета“, представящ личните истории на жени от малките населени места. Той също ще бъде разпространяван безплатно онлайн.

Проект „Рокендрол за момичета“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП и се осъществява в партньорство с фондация „Етносвят – България“.

(СН)