Започва изграждането на нови детски площадки в Казанлък

222

Община Казанлък започва изграждането на нови детски площадки в няколко детски ясли в града, съпътствано с допълнителни строителни дейности:

– в Детска ясла No 4 „Пролет“ ще бъдат изградени две нови детски площадки и ще бъде извършен ремонт на вътрешния двор;

– в Детска ясла No 5 „Детелина“ ще бъдат изградени две нови детски площадки и ще бъде изградена мълниезащита;

– в Детска ясла No 6 „Надежда“ освен нова детска площадка предстои основен ремонт на топла връзка и газификация;

– в Детска ясла No 8 „Васил Левски“ ще бъдат изградени две нови детска площадки и ще бъде извършен основен ремонт на южната тераса и изцяло на двора с изграждане на нови алеи и осветление.

Строително-монтажните работи, които ще се извършат през летния период, включват подмяна на тротоарни настилки, поставяне на ударопоглъщаща настилка и монтаж на детски съоръжения за игра.

Паралелно с тези дейности в ОДК „Свети Иван Рилски“ ще бъде подменена PVC дограмата, ще вървят и допълнителни ремонти в детски градини на територията на цялата община.

(СН)