Започва изграждането на единствения в региона Дневен център за хора с деменция

387

В Казанлък започва изграждането на единствения в Югоизточен район Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства. Договорът за реализирането на проекта по ОП „Региони в растеж“ беше подписан в края на миналата седмица между управляващия орган на програмата и Община Казанлък. Разкриването на такъв вид център ще бъде нова социална услуга, която ще се ползват от потребители от четири области – Стара Загора, Бургас, Сливен и Ямбол.

Дневният център ще бъде разположен на територията на общински имот в Казанлък – недовършената 2-етажна сграда, в непосредствена близост до действащия Дом „Димитър Папазов“.

Услугите, които ще се предлагат в новия Дневен център ще осигурят не само възможност за избягване на социалната изолация на хора с деменция, но и подкрепа на семействата им, които полагат грижи за тях.

Проектирането за изграждане на нова сграда на Дом на възрастни хора с деменция е разработено в 3 етапа през 2005 г. Още тогава Община Казанлък кандидатства за финансиране от Социално-инвестиционния фонд към Министерството на труда и социалната политика. Година по-късно е реализиран първият етап на стойност 391 148 лв. – 1-етажно крило, със стаи за потребители, със самостоятелни санитарни възли, дневна и столова част. Там към момента са настанени жените от Дома с деменция. На втория етап е било планирано изграждане на сградата до „груб строеж“ на стойност 499 596 лв. През 2009 г. средствата са орязани до 224 465 лв., а проектът бива замразен поради закриване на източника на финансиране (Социално-инвестиционен фонд към МТСП).

В началото на първия мандат на кмета Галина Стоянова нейният екип подновява търсенето на средства за построяването на сградата. През годините обектът е предлаган за финансиране към различни източници, но без успех. Сградата остава незавършена, без покрив, започнал е процес на рушене…

Благодарение на упоритостта на кметския екип се стигна до подписването на настоящия договор. Осигурените средства по ОП „Региони в растеж“ са в размер на 586 890 лв. От тях отпуснатата безвъзмездна финансова помощ е в размер на 553 163.00 лв., а собственият принос – 33 727.99 лв.

Периодът за осъществяване на предвидените дейности е 24 месеца. Проектът включва: цялостно преустройство и реконструкция на първия етаж от сградата, където ще се помещава центърът; на втория етаж фасадите ще бъдат затворени, ще бъде поставена дограма, външните стени ще бъдат топлоизолирани, ще бъде монтирана покривна конструкция. Новите зали и кабинети за работа ще бъдат оборудвани и обзаведени. Дворното пространство около сградата ще бъде облагородено като приветливо място за разходка, почивка и различни занимания и терапии за потребителите на Дневния център.

(СН)